MISHuS, czyli w skrócie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne, używane zamiennie ze skrótem MISH. Do dzisiaj toczy się spór, czy wymawiać to jako "mish", "mishus", czy "misz", ale to pozostawiamy indywidualnemu wyborowi.

 

Na czym właściwie polega działalność MISHuS i czy jest to aż tak skomplikowane, jak to brzmi? Skupmy się najpierw na zwrocie Indywidualne.

 

Kluczowe są tu 3 słowa — Kierunki, Plan i Tutor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2022, godz. 09:10 - Andrzej Zykubek