Zgodnie z Zarządzeniem nr ROP-0101-316/2020 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnej organizacji pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, informujemy, że od 3 listopada 2020 r. Sekretariat Kolegium MISHuS pracuje w trybie zdalnym.


Bardzo prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej.

 

 

 

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

 

Sekretariat Kolegium MISHuS

p. GG-364

tel.: 81 445-41-76

e-mail: mish@kul.pl

 

Sekretarz

mgr Magdalena Żmudziak

 

Sekretariat czynny:

poniedziałek - czwartek 8.00-12.00

 

Adres:

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Gmach Główny, pok. 364

 

www.kul.pl/mish

  

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Autor: Krystyna Szawłowska
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2020, godz. 11:56 - Magdalena Żmudziak