Punkty ECTS z zajęć obowiązkowych dla studentów MISHuS:
każde konwersatorium MISHuS - 2 punkty na semestr
lektorat - 1 punkt na semestr plus 1 punkt za egzamin
Praca roczna - 2 punkty w semestrze letnim (w semestrze zimowym 0 pkt.)
WF - 1 punkt w semestrze letnim (w semestrze zimowym 0 pkt.)

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2013, godz. 07:43 - Magdalena Grela-Tokarczyk