Wzory i instrukcje:

 

Recenzja pracy dyplomowej.doc 

Uwaga: recenzja musi mieć formę wydruku komputerowego podpisanego własnoręcznie przez recenzenta (wydruk dwustronny). 

 

Zasady dyplomowania na KUL - Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 stycznia 2020 r.

Ogólne zasady edytorskie prac dyplomowych

 

Zasady polityki antyplagiatowej oraz badania oryginalności prac dyplomowych na KUL - Zarządzenie Rektora KUL z dnia 15 stycznia 2019 r.

Sposób badania oryginalności prac dyplomowych na KUL (JSA)

 

 

Regulaminy dyplomowania:

 

 

Tezy egzaminacyjne na egzaminy dyplomowe:

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2022, godz. 16:27 - Ewa Pajdowska