Fundacja Rozwoju KULOd 30 lat Fundacja Rozwoju KUL wspiera materialnie uniwersytet oraz jego przedsięwzięcia w zakresie badań naukowych, kształcenia i wychowania młodzieży. Działa także na rzecz upowszechniania wiedzy o roli, naukowym dorobku i znaczeniu KUL dla kultury chrześcijańskiej w Polsce i na świecie. Fundacja została ustanowiona 29 czerwca 1989 r. przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa.

 

Fundacja cały swój dochód przeznacza na wsparcie KUL. Środki na ten cel pozyskuje z działalności gospodarczej. Prowadzi m.in. Poradnię Zdrowia KUL, księgarnię uniwersytecką, świadczy usługi parkingowe oraz małej gastronomii. Za pośrednictwem Akademickiego Centrum Językowego oferuje kursy 15 języków obcych, w tym np. chińskiego i norweskiego. Jest również właścicielem Lubelskiej Szkoły Biznesu. Od 2005 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, który umożliwia jej pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

W ramach Fundacji działa punkt informacyjno-rekrutacyjny w Żytomierzu. Jednostka wspiera działalność naukową KUL poprzez organizację konferencji i seminariów, projekty naukowe oraz działalność wydawniczą. Wspomaga również wyróżniających się studentów w ramach programu stażowego „Najlepsi u najlepszych”.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2019, godz. 11:34 - Leszek Wojtowicz