* do 15 października - wybrać opiekuna naukowego (tutora) i złożyć pisemne oświadczenia o wyborze kierunków oraz zobowiązanie do pełnej realizacji wybranych minimów w przepisanym terminie

 

   * do 26 października - przedstawić zaakceptowany i podpisany przez tutora program studiów na semestr zimowy

 

   * do 21 grudnia - zgłosić temat pracy rocznej dla MISHuS

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2012, godz. 07:56 - Magdalena Grela-Tokarczyk