8 czerwca 2005

Pierwsi tegoroczni magistranci w Katedrze

Bianka Bałaj, Karol Pająk, Rafał Radulski, Ivan Sherstyuk, Gosia Stafin i Mirek Udoj są pierwszymi tegorocznymi magistrami psychologii, którzy obronili prace napisane na seminarium z psychologii procesów poznawczych. A po obronach... Czytaj dalej...

3 czerwca 2005

Nominacja Piotra Francuza na stanowisko profesora KUL

Z okazji święta patronalnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich i doktorskich. Wśród zaproszonych gości był Piotr Francuz, który odebrał nominację na stanowisko profesora KUL z rąk J.M. ks. prof. dr. hab. Stanisława Wilka, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Czytaj dalej...

25 maja 2005

james_bruce  English lesson with prof. James R. Bruce

Gościem Katedry był dzisiaj emerytowany profesor socjologii James R. Bruce z Hendrix College (Arkansas, USA). To była dobra lekcja angielskiego. Czytaj dalej...

19-20 maja 2005

RRR  III Seminarium kognitywistyczne "Empatia"

Prof. Henryk Kardela z Zakładu Języka Angielskiego Instytutu Anglistyki oraz prof. Zbysław Muszyński z Zakładu Logiki i Metodologii Nauk Instytutu Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowali trzecie już interdyscyplinarne, ogólnopolskie seminarium serii wydawniczej "RRR- Kognitywizm", tym razem poświęcone zjawisku empatii, rozumianej jako kategoria kulturowa, językowa i kognitywistyczna. W seminarium wzięło udział ponad 20 prelegentów.
Piotr Francuz mówił na temat "Rozumienie i empatia w psychologii poznawczej", zaś Piotr Markiewicz wygłosił dwa referaty: "Empatia - kognitywna sztuczka samolubnego mózgu" i "Empatia w kognitywnej teorii filmu". Jak zwykle, było inspirująco! Czytaj dalej...

21, 29 kwietnia 2005

Profesor nadzwyczajny

piotr_francuz_w_kapeluszu

Rada Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podczas posiedzenia, które odbyło się 21 kwietnia, uchwaliła wniosek o powołanie dr. hab. Piotra Francuza na stanowisko profesora KUL w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej.
Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia jednogłośnie poparł wniosek Rady Wydziału.


4-5 kwietnia 2005

Rewizyta gości z Kijowa

Na zaproszenie Piotra Francuza, w Instytucie Psychologii gościł Dziekan Wydziału Socjologii i Psychologii na Uniwersytecie Szewczenki w Kijowie, prof. Vlodymyr Yevtukh oraz Prodziekan, doc. Ivan Danyluk. Goście zostali przyjęci m.in. przez Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych, dr. hab. Piotra Olesia, prof. KUL i Panią Dyrektor Instytutu Psychologii, dr hab. Stanisławę Steuden, prof. KUL. Przyjęto wstępne ustalenia dotyczące dalszej współpracy między naszymi Uniwersytami. Obaj Panowie wygłosili referaty podczas sesji naukowej "Aktualia".

8-11 marca 2005

fronton_uniwersyetu_szewczenki Międzynarodowa konferencja "Wiosna Szewczenki" w Kijowie

Piotr Francuz i Ivan Sherstyuk (student V roku psychologii) wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Wiosna Szewczenki", która odbyła się w dniach 9-11 marca 2005 r. na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Ukraina). Piotr Francuz wygłosił referat na temat kognitywnych podstaw współczesnej teorii komunikacji wizualnej, a Ivan Sherstyuk mówił o wynikach badań eksperymentalnych nad torowaniem intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych.
Korzystając z okazji wizyty w Kijowie, Piotr Francuz spotkał się z Dziekanem Wydziału Socjologii i Psychologii na Uniwersytecie Szewczenki, prof. Vlodymyrem Yevtukhiem oraz Prodziekanem tegoż wydziału, doc. Ivanem Danylukiem. Rozmowy dotyczyły wymiany naukowej oraz współpracy ukraińskich i polskich psychologów. Obaj Panowie przyjęli zaproszenie do udziału w konferencji "Aktualia", planowanej w Instytucie Psychologii KUL w dniach 4-7 kwietnia 2005 r.
W Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Piotr Francuz spotkał się również z dyrektorem Instytutu Psychologii, prof. Sergiejem Maksimenko oraz z jego zastępcą, doc. Sergiejem Boltiwcem, zaś w Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym - z kierownikiem Katedry Socjologii i Psychologii Organizacji, doc. Mirosławem Macejkiwem. Czytaj dalej...

4 luty 2005

Koordynacja KUL-owskich projektów na Lubelski Festiwal Nauki 2005

Prorektor KUL, ks. dr hab. Mirosław Kalinowski, prof. KUL, mianował Piotra Francuza koordynatorem Lubelskiego Festiwalu Nauki 2005 z ramienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1 luty 2005

szubielska_2_03  fortuna_2_03  Granty KBN dla naszych doktorantów!

Komitet Badań Naukowych przyznał granty badawcze dla dwóch doktorantów naszej Katedry. Otrzymali je Magdalena Szubielska (Rozumienie filmów animowanych przez dzieci w wieku przedszkolnym w zależności od zdolności zapamiętywania zdarzeń i myślenia metaforycznego) oraz Paweł Fortuna (Podmiotowe i przedmiotowe determinanty modyfikowania postawy wobec treści przekazów telewizyjnych). Podczas tego konkursu recenzenci KBN pozytywnie zaopiniowali tylko 20 spośród 116 nadesłanych podań, a projekt Magdy Szubielskiej otrzymał maksymalną ocenę: 70 punktów na 70 możliwych! Czytaj dalej...

19 stycznia 2005

autorzy_psychologicznych_aspektw Dyskusja o psychologii i telewizji

W dniu 19 stycznia 2005 odbyła się sesja pt. „Dyskusja o psychologii i telewizji”, poświęcona współczesnym badaniom nad oddziaływaniem mediów audiowizualnych na umysł człowieka. Pretekstem spotkania była ostatnio wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL praca zbiorowa pt. "Psychologiczne aspekty odbioru telewizji II", pod redakcją Piotra Francuza. Czytaj dalej...