Katedra Socjologii Kultury 

 

Katedra Socjologii Kultury - ustanowiona przez   Senat Adademicki KUL 19 listopada 1984r. Pracownicy Katedry Socjologii Kultury prowadzili zajęcia dydaktyczne w: Instytucie Socjologii KUL, Instytucie Teologii Pastoralnej KUL, Instytucie Zarządzania i Marketingu KUL, Instytucie Nauk o Rodzinie KUL, Podyplomowym Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli, jak również w innych Szkołach Wyższych.

 

Katedra współpracowała z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m. in. z: Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Krajowym Ośrodkiem Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym, Zespołem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego, Instytutem Socjologii Uniwersytetu w Linz, Wiedniu i Oldenburgu, The Council for Research in Values and Philosophy in Wahsington, Hanse-Wissenschaftskolleg.

 

Katedra była organizatorem i współorganizatorem następujących krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych:

 1. Polsko-amerykańska - listopad 1989 r. - Kazmierz Dolny n/t "Values in the Polish Culture"
 2. Polsko-amerykańska - październik 1993 r. - Lublin n/t "The Church and the Public Life", Lublin, KUL
 3. Austriacko-polska - grudzień 1994 - Wiedeń n/t "Familie in der Alltagskultur"
 4. Ogólnokrajowa - czerwiec 1995 r - Lublin n/t "Tożsamość kulturowa społeczeństwa polskiego i jego otwartość na kultury innych społeczeństw"
 5. Polsko-austriacka - czerwiec 1996 r. - Dąbrowica k/Lublina n/t "Festkultur im Wandel. Ein interkultureller Vergleich zwischen Polen und Oesterreich"
 6. Ogólnokrajowa - czerwiec 1999 - Lublin n/t "Przezwyciężanie ubóstwa. Przeciwdziałanie bezrobociu"
 7. Ogólnokrajowa - listopad 2000 r. - Lublin "Kongres kultury polskiej" n/t "Kultura w kręgu wartości"
 8. Ogólnokrajowa - listopad 2001 r. - Lublin n/t "Kultura grup marginalnych i mniejszościowych"
 9. Ogólnopolska -  listopad 2007 r. -  Lublin n/t "Tożsamość polska w odmiennych kontekstach i czynniki ją kształtujące"
 10.  Międzynarodowa konferencja naukowa - czerwiec 2009 r. - Lublin n/t "Tożsamość i komunikacja".
 11. Międzynarodowa konferencja naukowa - listopad 2011 r. - Natolin n/t "Tożsamość w wielokulturowym  kontekście".
 12. Ogólnokrajowa konferencja naukowa - czerwiec 2013 - Nałęczów n/t "Tożsamość religijna w nowoczesności"

 

Założyciel Katedry Socjologii Kultury:
Prof. zw. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv

 

 

 

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2016, godz. 12:11 - Krzysztof Jurek