o._benigny_210prof. dr hab. Leon Tadeusz Dyczewski OFMConv

 

Ur. 28.10.1936 w Małopolu

Franciszkanin Konwentualny, święcenia kapłańskie – 08.07.1962

 

Studia i stopnie naukowe:

1956-58 filozofia - Wyższe Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi

1958-62 teologia - Wyższe Seminarium Ojców Franciszkanów w Krakowie

1963-1966 filozofia społeczna i socjologa - Katolicki Uniwersytet Lubelski w KUL

1966 magister filozofii KUL

1974 doktor filozofii – KUL

1981 doktor habilitowany w zakresie socjologii – KUL

1991 profesor - KUL – RP

  

Przebieg pracy zawodowej i pełnione funkcje:

1962-63 katecheta w Kołobrzegu

1966 – 1987  profesor  - stały wykładowca w Wyższym Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi, do dzisiaj profesor -  wykładowca zagadnień wybranych

1968-69 wychowawca i vicerektor Wyższego Seminarium Ojców Franciszkanów w Łodzi

1969-72    oraz 1989-92 Prefekt  d/s Formacji i Studiów Prowincji Matki Bożej Niepokalanej;

1992-1995 Prefekt d/s Formacji i Studiów  Jurysdykcji Franciszkańskich  Europy Środkowej i Wschodniej.

1969-71 asystent w Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Kulturą Chrześcijańską KUL

1971-83 asystent przy Katedrze Socjologii Chrześcijańskiej, a następnie adiunkt przy Katedrze Socjologii Rodziny – KUL

1983 docent KUL

1984 - do dzisiaj  kierownik Katedry Socjologii Kultury KUL

1990 – 93 Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

1991 profesor nadzwyczajny KUL

1992 -  do dzisiaj Dyrektor Akademii Społecznej

1992 - 2009  dyrektor Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL

1994 profesor zwyczajny KUL. 

2004 kierownik specjalności Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo w Instytucie Socjologii KUL

2006-2008 Kurator Katedry Socjologii Grup Etnicznych

2007 organizator kierunku studiów Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Nauk Społecznych KUL

2008 organizator Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL

2008 Kurator Katedry Kultury Medialnej

2008 Kierownik Katedry Kultury Medialnej

2008 Kurator Katedry Socjologii Kultury

 

Zagraniczne pobyty studyjne-badawcze-dydaktyczne:

Francja: 1971 – 3 miesiące – Wersal - Paryż

 

Wielka Brytania: 1973 – 1 miesiąc, TP KUL, Londyn

 

Austria:  1972 -  1 miesiąc Salsburg, „Wächterhaus”

1975-76 –  1 rok – Wiedeń,  „Janineum”

1979 – 2 miesiące – Salsburg, „Janineum” 

 

Belgia:  1983 -  3 miesiące -  Catholique Universite Louvain-la-Neuve

1997 -  2 miesiące - Katholieke Universiteit Leuven 

 

USA:    1987 -  5 miesięcy -  scholar Catholic University of Washington.

1998 -  semestr wiosenny - visiting professor - wykłady wUniversityofMinnesota

 

RFN:    1988 -  6 miesiecy fellow - Konrad-Adenauer-Stiftung

2000 – 3 miesiące fellow Hanse – Wissenschaftskolleg

2002 –  7 miesięcy  fellow Hanse-Wissenschaftskolleg

2004 -  maj – wykłady w Uniwersytet im. von Ossietzky w Oldenburgu

 

Zajęcia dydaktyczne:

 

Prowadzone wykłady w przeszłości

socjologia ogólna, etyka, katolicka nauka społeczna, historia filozofii nowożytnej, filozofia społeczna, pedagogika społeczna, polityka rodzinna, socjologia rodziny, antropologia społeczna, kultura i środki komunikacji społecznej, public relations; kultura komunikacji społecznej; teorie i środki komunikowania społecznego; przestrzeń społeczna

Seminaria  naukowe z socjologii kultury, socjologii rodziny, polityki społecznej, komunikacji społecznej, mediów:

- licencjackie

- magisterskie

- doktoranckie

 

obecnie:

Wykłady: socjologia kultury; wstęp do komunikacji społecznej; jedność i różnorodność kultury; główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku.

Seminaria  naukowe z socjologii kultury, komunikacji społecznej, mediów, kultury medialnej:

- magisterskie

- doktoranckie

 

Obecnie pełnione funkcje

Kierownik Katedry: Kultura Medialna

Kurator Katedry: Socjologia Kultury

 

Dorobek naukowy

Członkowstwo w organizacjach/stowarzyszeniach i pełnione w nich funkcje

Nagrody i odznaczenia

 

 

 

Autor: Magdalena Cedro
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2014, godz. 18:01 - Krzysztof Jurek