Aktualności / Wydarzenia

Katolicki nobel dla prof. Leszka Mądzika

„Za prowadzenie ludzi poza to, co widzialne i tymczasowe, poprzez tworzenie sztuki będącej świadectwem chrześcijańskiej nadziei” - prof. Leszek Mądzik został uhonorowany jedną z najważniejszych nagród Kościoła katolickiego w Polsce – Nagrodą TOTUS TUUS. Jury doceniło dokonania artystyczne Pana Profesora w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się na Zamku Królewskim w Warszawie, w wieczór poprzedzający Dzień Papieski, w sobotę 9 października 2021 r.

 

Nagroda TOTUS TUUS jest przyznawana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 2000 r. Są nią wyróżniane osoby i instytucje promujące nauczanie św. Jana Pawła II lub czynnie realizujące jego wezwanie do obrony godności człowieka, czy też pielęgnujące i propagujące wartości chrześcijańskie. Statuetka Nagrody, zaprojektowana przez Wincentego Kućmę, przedstawia anioła.

 

Prof. Leszek Mądzik - dyrektor artystyczny Sceny Plastycznej KUL, scenograf, reżyser, fotografik.

Od 1969 roku prowadzi autorski teatr – Scenę Plastyczną KUL. Od tego czasu zrealizował kilkadziesiąt spektakli, nagradzanych i wyróżnianych na międzynarodowych festiwalach. Jego autorski teatr klasyfikowany jest jako „teatr narracji plastycznej”. Głównymi środkami wypowiedzi artystycznej są w nim przestrzeń i światło, nieliczne postacie i przedmioty zanurzone w głębię i mrok nieskończoności scenicznej. To teatr całkowicie pozbawiony słowa, oddziałujący na widza za pomocą plastyki, wspomaganej muzyką i grą aktorów.

Krytycy teatralni w Polsce i za granicą nazywają teatr prof. Mądzika teatrem filozoficznego egzystencjalizmu. Jak sam twierdzi, źródłem milczenia w jego spektaklach jest głębokie przeświadczenie, iż istnieją dziedziny ludzkiej rzeczywistości, które nie poddają się słowu: „Miłość, wiara, świętość, przerażenie, poczucie skończoności, śmierć - oto co zaludnia przestrzeń tych spektakli”.

Jego twórczość to ciągłe poszukiwania duchowej tajemnicy człowieka, próby zbliżania się do sacrum. Spektakle wywołują egzystencjalny niepokój, skłaniają do zastanowienia się nad sensem naszego życia. A ich niedookreśloność, z pogranicza rzeczywistości i metafizyki, pozostawia widzowi przestrzeń na własne poszukiwania.

Teatr Leszka Mądzika z sukcesami gościł na scenach wielu krajów Europy, Azji i Ameryki. Jest także autorem wielu scenografii w teatrach polskich i zagranicznych. Na zaproszenie uniwersytetów i szkół artystycznych prowadzi warsztaty teatralne dla studentów, m.in. w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco, Lyonie, Pradze, Buffalo, Rennes, Dublinie, Rydze. Na autorskich wystawach można oglądać prace fotograficzne i graficzne Leszka Mądzika.

Profesor otrzymywał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz krzyż zasługi Pro Ecclesia et Pontifice, przyznany w 2014 r. przez papieża Franciszka. To jedno z najwyższych odznaczeń, jakie papież może przyznać osobom świeckim, w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła.