Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL

oraz

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję

Przyjaźń w literaturze staropolskiej

z cyklu "Kolokwia Staropolskiekie",

która odbędzie się w Kazimierzu nad Wisłą w dniach 08-10 października 2012 r.

 

PONIEDZIAŁEK, 8 października 2012

 

 

13.30 – 14.30 Obiad

 

15.00 – 15.45 Sesja I: Amicitia i inne cnoty. Teorie przyjaźni

 

Estera Lasocińska, Renesans starożytnej teorii przyjaźni

 

Elwira Buszewicz, Fidus amor amicitiae”. Idea przyjaźni w „Elegiach” i „Foriceniach” Jana Kochanowskiego

 

Maciej Pieczyński, O przyjacielstwie według Arystotelesa. Osiemnastowieczne odczytanie arystotelesowskiej nauki o przyjaźni w „Młodym kawalerze” Jacopa Facciolatiego

 

15.45 – 16.30 Dyskusja

 

16.30 – 16.45 Przerwa

 

16.45 – 18.45 Sesja II: Przyjaźń ponad granicami

 

Mirosław Lenart, Lazzaro Bonamico – „buon’amico con tutti” – w relacjach z Polakami

 

Jolanta Malinowska, Różnić się pięknie przyjacielskie relacje pomiędzy renesansowymi poetami łacińskimi prezentującymi różne wyznania religijne

 

Agnieszka Dziuba, Niemieckie przyjaźnie w szesnastowiecznym Krakowie w świetle pism Decjusza

 

Justyna Dąbkowska-Kujko, „Amicitia haec, ut mundus, initium habuerit, non etiam finem”. Lipsjusz i Polacy. O listach lowańskiego humanisty do Jana Zamoyskiego i Jana Andrzeja Próchnickiego

 

Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Jan Zamoyski i Bernardo Morando – przyjaźń i inspiracja

 

18.45 – 19.45 Dyskusja

 

19.45 – 20.30 Kolacja

 

 

WTOREK, 9 października 2012

 

  

8.00 – 9.00 Śniadanie

 

9.00 – 13.00 Sesja III: Wizerunki przyjaźni

 

Mieczysław Mejor,  Przyjaźń w ocenie średniowiecznych pisarzy

 

Krystyna Stasiewicz, Przyjaźni i nieprzyjaznej przyjaźni przykładów kilka

 

Dariusz Chemperek, Przyjaźń w twierdzy Zamość („Efemeros” Bazylego Rudomicza)

 

Agnieszka Czechowicz, Przyjaźń w „Argenidzie” Wacława Potockiego

 

10.00 – 10.15 Przerwa

 

Lorenzo Costantino, Przyjaźń w „Amintasie” i „Wiernym Pasterzu”

 

Joanna Krauze-Karpińska, Przyjaźń, protekcja, polityka. O „Przyjacielu szczerym" Jana Danieckiego uwag kilka

 

Magdalena Piskała, Obraz przyjaźni w herbarzu Szymona Okolskiego

 

Marcin Cieński, Adam Naruszewicz o przyjaźni. Doświadczenie osobiste i obrazpoetycki

 

13.00 – 14.00 Dyskusja

 

14.00 – 14.45 Obiad

 

15.30 – 18.00 Sesja IV: Przyjaźń w obyczaju – obyczaje w przyjaźni

 

Anna Kochan, O potrzebie przyjaciół. „Skarga umierającego” na tle reliktów dawnej obyczajowości.

 

Maria Wichowa, Mikołaja Reja dyskurs o przyjaźni

 

Tomasz Ślęczka, Przyjaźń w staropolskiej prozie pamiętnikarskiej

 

15.45 – 16.00 Przerwa

 

Małgorzata Trębska, Staropolski list przyjacielski – rekonesans

 

Joanna Partyka, Album amicorum” – pomnik przyjaźni

 

Jerzy Kroczak, Władanie przyjaźnią. Staropolskie uwagi o jednaniu i niweczeniu uczucia

 

17.00 – 18.30 Dyskusja

 

19.00 Kolacja

 

 

ŚRODA, 10 października 2012

 

 

8.00 – 9.00 Śniadanie

 

9.15 – 10.15 Sesja V: Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

 

Maciej Włodarski Motyw przyjaźni w utworach romansowych średniowiecza

 

Iwona Maciejewska, Między przyjaźnią a miłością – o trudności w rozróżnianiu pojęć w piśmiennictwie staropolskim.

 

Michał Kuran, O przyjaźni w staropolskich utworach okolicznościowych towarzyszących zaślubinom (epitalamia) i śmierci małżonka (epicedia, treny, kazania pogrzebowe)

 

10.15 – 11.15 Dyskusja

 

11.15 – 11.30 Przerwa

 

11.30 – 12.30 Sesja VI: Przyjaźń mężów uczonych

 

Sławomir Baczewski, Oblicza nierównej przyjaźni: więzi prywatne literatów staropolskich w świetle tekstów dedykacyjnych: II połowa XVI-XVIIw.

 

Wiesław Pawlak, O przyjaźni uczonych

 

Jarosław Bedyniak,  „Dworzanin polski" Łukasza Górnickiego jako sympozjon literacki

 

12.30 – 13.15 Dyskusja i zakończenie obrad

 

13.15 – 14.15 Obiad

 Kolokwia_2012_program.pdf

Autor: Jarosław Bedyniak
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2012, godz. 18:00 - Jarosław Bedyniak