Dnia 9 maja 2012 Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego we współpracy z Kołem Naukowym Niderlandystów organizuje konferencję „De Lage Landen. Multidyscyplinarne spojrzenie na Flandrię i Holandię”.


Celem konferencji jest zaprezentowanie Flandrii i Holandii w szerokiej perspektywie badawczej. Chcemy Państwu zaoferować nie tylko językoznawcze, literaturoznawcze, czy kulturowe ujęcie, ale także polityczne, historyczne i ekonomiczne.


Konferencja jest przeznaczona nie tylko dla niderlandystów i studentów niderlandystyki, ale także dla szerszej publiczności, która chce wzbogacić swoją wiedzę o krajach niderlandzkiego obszaru kulturowego. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane tematyką związaną z Flandria i Holandią.


Multydyscyplinarne ujęcie pozwoli referentom zaprezentować Flandrię i Holandię z ich osobistego obszaru badawczego. Odczyty będą odbywać się zasadniczo w języku angielskim, jednakże znajdzie się przestrzeń na prezentacje w języku polskim i niderlandzkim. Referentów, którzy zechcieliby wesprzeć konferencję swoim wystąpieniem, prosimy o nadsyłanie abstraktów.

 

Każdy, kto jest zainteresowany udziałem w tej inicjatywie, może uzyskać więcej informacji na stronie: www.kul.pl/niderlandystyka

 

W dniu 3 lutego 2012 dr Marcin Polkowski, Kurator Koła Naukowego Studentów Filologii Niderlandzkiej, wysłał list do studentów-Organizatorów Konferencji „De Lage Landen" z życzeniami zorganizowania udanego przedsięwzięcia naukowego. List ten można przeczytać tutaj.

Autor: Kamila Tomaka
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2013, godz. 22:07 - Kamila Tomaka