11. grudnia 2019 r. reprezentanci Koła Naukowego Studentów Filologii Niderlandzkiej KUL zostali zaproszeni do Jego Magnificencji Księdza Rektora w ramach cyklicznych spotkań Śniadań z Rektorem. Inspirujące rozmowy dotyczące dotychczasowych działań Koła oraz nadchodzących planów młodych niderlandystów stanowią ważny etap w rozwoju lubelskiej niderlandystyki.

 

Autor: Damian Olszewski
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2020, godz. 23:04 - Damian Olszewski