Konferencja naukowa

„Na granicy prawa i medycyny czyli współczesne problemy prawa medycznego i farmaceutycznego”

 

 

 

  1. 12 maja 2014 r. – Budynek Collegium Ioannis Pauli II KUL,  
    ul. Racławickie 14,  Aula C – 1031
  2. Referat – od 15 do 20 minut wystąpienia
  3. Termin nadsyłania referatów do 25 kwietnia.2014 r.

 na adres: sekcjamedyczna.knsp@wp.pl

W treści maila wpisując imię i nazwisko, kierunek, rok studiów, reprezentowaną  uczelnie oraz tytuł referatu.

  1. Lista zakwalifikowanych referatów zostanie ogłoszona 30 kwietnia 2014r.
  2. Wymogi referatu:

·         Ilość stron A4 od 4 do maks. 10

·         Czcionka - Times New Roman 12

·         Odstępy między wierszami - 1,5

·         Format dokumentu - Word

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt zaprosić studentów uczelni wyższych z całej Polski do czynnego udziału w Konferencji naukowej „Na granicy prawa i medycyny czyli współczesne problemy prawa medycznego i farmaceutycznego”, której organizatorami są Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL.

Przykładowe tezy referatów:

·         Prawa pacjenta

·         Błąd medyczny

·         Odpowiedzialność pracowników służby zdrowia

·         Zgoda pacjenta

·         Tajemnica lekarska

·         Dokumentacja medyczna

·         Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej

·         Reklama produktów leczniczych

·         Obrót produktami leczniczymi

·         Badania kliniczne

·         Koncepcja wrongful birth/ wrongful death

Konferencja poświęcona zagadnieniom z zakresu prawa medycznego
i farmaceutycznego będzie okazją do przedstawienia ciekawych rozważań teoretycznych
i praktycznych,  jak również okazją  do sformułowania postulatów
de lege ferenda. Organizatorzy mają nadzieję, że szeroko ujęty temat pozwali
na samodzielne i swobodne opracowanie zagadnień związanych z prawem medycznym
i farmaceutycznym, które przyczyni się do pogłębienia zainteresowań
na tym polu badawczym. Wskazane powyżej tezy referatów nie mają charakteru enumeratywnego wyliczenia. Autorzy prac mogą wykraczać poza zaproponowane zagadnienia, pod warunkiem, że wiążą się  one z tytułem konferencji.  Stanowią one bowiem jedynie punkt wyjścia do opracowania wybranego przez siebie problemu.

 

 

Formą wyróżnienia dla autorów najlepszych referatów będzie  publikacja ich prac 
w czasopiśmie naukowym Lubelskie Zeszyty Prawnicze KNSP KUL.

 

Dokładny harmonogram wyślemy wkrótce, po otrzymaniu zgłoszeń  oraz wyłonieniu prelegentów.

 

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt mailowy pod adresem: sekcjamedyczna.knsp@wp.pllub knsp.wppkia@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Organizatorzy

Autor: Marcin Kasprzyk
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2014, godz. 12:30 - Marta Ordon