Aktualności / Wydarzenia

Konferencja on-line „Chrześcijańskie rozumienie człowieka i jego konsekwencje”

Konferencja on-line „Chrześcijańskie rozumienie człowieka i jego konsekwencje”Sekcja Ekumenizmu KUL zaprasza na konferencję on-line „Chrześcijańskie rozumienie człowieka i jego konsekwencje”, która rozpocznie się 25 października 2021 o godz. 10.00.

Program:

Sesja I - Chrześcijańska koncepcja osoby ludzkiej 10.00-11.40

  1. Koncepcja osoby ludzkiej w chrześcijaństwie wschodnim dr Artur Aleksiejuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie) 10.10-10.40
  2. Koncepcja osoby ludzkiej w reformacyjnym nurcie chrześcijaństwa dr hab. Piotr Kopiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) 10.40-11.10
  3. Chrześcijańskie rozumienie osoby ludzkiej w perspektywie kultur afrykańskich dr Michael Konye ((Philosophy Department, Seat of Wisdom Seminary Owerri, Nigeria) 11.10-11.40

Sesja II – Specyfika antropologii chrześcijańskiej w kontekście współczesnych paradygmatów społeczno-kulturowych  12.00-14.00

  1. Skutki sekularyzacji w rumuńskich wspólnotach prawosławnych – prof. dr Cristian Sonea (Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunia) 12.00-12.30
  2. Antropologia Pawła Evdokimova. Jej znaczenie dla dzisiejszego świata dr Paul Siladi (Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunia) 12.30-13.00
  3. Osoba ludzka a seksualność w świetle antropologii biblijnej – dr Mateusz Wichary (Warszawa) 13.00-13.30
  4. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Kim jest człowiek?” w kontekście dialogów ekumenicznych na temat osoby ludzkiej prof. Hector Scerii (University of Malta) 13.30-14.00

Link do konferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_Mjg3N2RmYmUtODVhNC00YTg1LThhM2EtMzU4OGJlNzY1NjU5%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2C%22Oid%22%3A%229884364f-bfdd-41cf-ba5b-1d446f9c5946%22%2C%22MessageId%22%3A%220%22%7D