2023

 1. Kruczyńska A., Kuźniar A., Banach A., Goraj W., Jurczyk S., Słomczewski A., Podlewski J., Sochaczewska A., Wolińska A. Wpływ nawożenia N na kształtowanie się społeczności bakterii promujących wzrost roślin w glebie pobranej spod uprawy kukurydzy. 55. Jubileuszowa Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologia w badaniach środowiskowych – rys historyczny i perspektywy na przyszłość”. Puławy, 14-15.09.2023, prezentacja ustna

 2. Wolińska A., Kruczyńska A., Goraj W., Sochaczewska A., Podlewski J., Słomczewski A., Kuźniar A. Odpowiedź aktywności biologicznej gleb monokulturowych na zredukowane nawożenie. 55. Jubileuszowa Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologia w badaniach środowiskowych – rys historyczny i perspektywy na przyszłość”. Puławy, 14-15.09.2023, poster

 3. Wolińska A., Kruczyńska A., Banach A., Marzec-Grządziel A., Sochaczewska A., Podlewski J., Słomczewski A., Kuźniar A. How does the start and the end of the vegetation season affect the chemistry and the mycobiome structure of soils under monoculture maize cultivation? 14th International Conference on Agrophysics (ICA). Lublin, 11-13.09.2023, poster

 4. Kruczyńska A., Kuźniar A., Banach A., Jurczyk S., Podlewski J., Słomczewski A., Sochaczewska A., Wolińska A. Ascomycota and Mortierellomycota abundance in response to different cropping systems and reduced rates of N fertilization in maize monoculture. 14th International Conference on Agrophysics (ICA). Lublin, 11-13.09.2023, poster

 5. Wolińska A., Kuźniar A., Kruczyńska A., Podlewski J., Słomczewski A.: "Strategia KE „Od pola do stołu” na przykładzie mikrobiomu gleb spod uprawy kukurydzy". VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”. Lublin, 20-21.06.2023, poster
 6. Kuźniar A., Jurczyk S., Kruczyńska A., Banach A., Podlewski J., Słomczewski A., Wolińska A.: "Wpływ dawki azotu na strukturę zbiorowisk grzybów glebowych uczestniczących w przemianach N na podstawie uprawy monokultury kukurydzy". VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”. Lublin, 20-21.06.2023, poster
 7. Kruczyńska A., Kuźniar A., Banach A., Jurczyk S., Podlewski J., Słomczewski A., Wolińska A.: "Strategiczne systemy zarządzania glebą a struktura mykobiomu – nowe perspektywy w odpowiedzi na zredukowane nawożenie". VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”. Lublin, 20-21.06.2023, poster

2022

 1. Wolińska A., Kuźniar A., Kruczyńska A., Banach A., Słomczewski A., Podlewski J.: "Wdrażanie i rozwój rolnictwa precyzyjnego na przykładzie projektu przygotowanego przez CGFP i KUL". Sympozjum Naukowe Komisji Europejskiej, CGFP Sp. z o.o. i Politechniki Bydgoskiej: Cyfryzacja rolnictwa - wyzwania i szanse. Bydgoszcz, 25.11.2022, prezentacja ustna.
 2. Kuźniar A., Kruczyńska A., Banach A., Wolińska A., Słomczewski A., Podlewski J.: "Nawożenie azotowe a struktura mikro- i myko-biomu w uprawie kukurydzy". Sympozjum Naukowe Komisji Europejskiej, CGFP Sp. z o.o. i Politechniki Bydgoskiej: Cyfryzacja rolnictwa - wyzwania i szanse. Bydgoszcz, 25.11.2022, prezentacja ustna
 3. Banach A., Kuźniar A., Kruczyńska A., Jurczyk S., Sochaczewska A., Wolińska A.: "Wpływ nawożenia azotowego i sposobu uprawy na mikrobiom gleb rolniczych". VI Sympozjum Mikrobiologiczne - Metagenomy różnych środowisk. Puławy, 23-24.06.2022, poster
 4. Kuźniar A., Kruczyńska A., Jurczyk S., Banach A., Podlewski J., Słomczewski A., Wolińska A.: "Ograniczanie nawożenia azotowego zmienia sieci mikrobiomu w niszy rolniczej pod uprawą kukurydzy". VI Sympozjum Mikrobiologiczne - Metagenomy różnych środowisk. Puławy, 23-24.06.2022, poster
 5. Wolińska A., Kuźniar A., Kruczyńska A., Goraj W.: "Nowoczesne podejście do zastosowania mikroorganizmów w agrobiotechnologii", V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17.09.2022, referat plenarny
Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2023, godz. 21:43 - Artur Banach