Realizacja badań:

 1. Pobieranie prób glebowych przed siewem kukurydzy - wiosna 2022
 2. Cykliczne analizy pobranych prób
 3. Konsultacje naukowe oraz wizyta na poletkach doświadczalnych - Wojnowo (CGFP), sierpień 2022
 4. Zbiór kukurydzy - listopad 2022
 5. Pobieranie prób glebowych po zbiorze kukurydzy - jesień 2022
 6. Pobieranie prób glebowych przed siewem kukurydzy - wiosna 2023
 7. Konsultacje naukowe i wizyta na polach doświadczalnych (CGFP Sp. z o.o.), sierpień 2023
 8. Konsultacje naukowe i wizyta na polach doświadczalnych (CGFP Sp. z o.o.), wrzesień 2023

 

Pobieranie prób glebowych

 

Konferencje:

 1. VI Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”
  Puławy, 23-24 czerwca 2022 roku
 2. V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej „Biologia-Medycyna-Terapia”, Lublin 15-17.09.2022 roku
 3. III. Sympozjum Naukowe Komisji Europejskiej, CGFP Sp. z o.o. i Politechniki Bydgoskiej: Cyfryzacja rolnictwa - wyzwania i szanse. Bydgoszcz, 25.11.2022
 4. VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk", Lublin, 20-21.06.2023 r.
 5. 14th International Conference on Agrophysics (ICA) Lublin, 11-13.09.2023
 6. 55. Jubileuszowa Konferencja Mikrobiologiczna „Mikrobiologia w badaniach środowiskowych – rys historyczny i perspektywy na przyszłość”, Puławy, 14-15.09.2023

 

Promocja projektu:

Wykład dr hab. Agnieszki Wolińskiej, prof. KUL w ramach inicjatywy microBIOme AGRO LIVING LAB - 27.03.2023

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2023, godz. 09:13 - Artur Banach