Listopad 2023

Właśnie otrzymaliśmy od CGFP Sp. z o.o. świeżo pobrane próbki glebowe – po zbiorze kukurydzy w sezonie wegetacyjnym 2023. To już ostatnia transza próbek, zamykająca część badawczą naszego projektu. Przed nami do wykonania ostatnia seria kompletu analiz laboratoryjnych. Zabieramy się do pracy :D


Październik 2023

Poza tym, że rozpoczęliśmy nowy rok akademicki to zaplanowane w projekcie analizy idą pełną parą. Oznaczamy pojemność kationowymienną (CEC) oraz poziom kwasów humusowych w glebach spod uprawy kukurydzy (system orkowy/bezorkowy + zróżnicowane nawożenie azotowe).

Jesteśmy tuż przed ostatnim pobieraniem prób glebowych po zbiorze kukurydzy w sezonie wegetacyjnym 2023 – jest to zatem też dobry czas na podsumowanie naszych dotychczasowych wyników i obserwacji oraz ich dyskusję (niejednokrotnie burzliwą) – co też czynimy 😊

Najważniejsze wnioski z wykonanych badań są następujące:

 • zarówno w systemie orkowym jak i bezorkowym uprawy kukurydzy obserwuje się wyraźne zmiany w bogactwie mikrobiomu i mykobiomu w zależności od dawki nawożenia
 • bioróżnorodność bakterii i grzybów intensywniej zmienia się w próbach glebowych po zbiorze plonów (jesienią) aniżeli przed siewem kukurydzy (wiosną)
 • zarówno w systemie orkowym, jak i bezorkowym zdecydowanym dominantem występującym z najwyższą względną obfitością w glebach jest rodzaj Sphingomonas
 • mikroorganizmy, które po jednym sezonie wegetacyjnym pozytywnie zareagowały na redukcję nawożenia N w dwóch systemach uprawy to przedstawiciele rodzajów:  Epicoccum, Metarhizium, Mycosphaerella, Paraconiothyrium – system orkowy i bezorkowy - Peziza, Podospora, Metarhizium, Trechispora, Umbelopsis
 • wielkość uzyskanego plonu to przede wszystkim efekt sposobu uprawy oraz aktualnych warunków pogodowych – w roku 2022 wyższy (o ok. 28%) plon uzyskano w uprawie orkowej aniżeli bezorkowej

 

Ostatni wniosek najprawdopodobniej wynika z faktu, iż system bezorkowy pozbawiony jest uprawy agregatem i orki, które po zastosowaniu skutkują szybszym ogrzaniem gleby do głębokości siewu, lepszym napowietrzeniem gleby, lepszym przygotowaniem i w efekcie precyzyjniejszym siewem, co przekłada się finalnie na lepsze wschody i większy wigor początkowy roślin, a w końcowym rezultacie generuje wyższy plon.

 

Z kolei dzięki uprawie bezorkowej ograniczamy erozję gleby, zwiększamy zawartość substancji organicznej oraz zatrzymujemy wodę w glebie. Niestety ta uprawa ma również swoje wady. Brak odpowiedniego spulchniania gleby wpływa na ograniczenie rozwoju korzeni, przez co pobieranie wody i składników pokarmowych z głębszych warstw jest znacznie utrudnione, powoduje także wzrost zachwaszczenia (zwłaszcza chwastami z którymi dotychczas nie mieliśmy problemu np. stokłosy), a duża ilość resztek po zbiorze przedplonu utrudnia precyzyjne umieszczenie nasion w glebie. Oczekujemy jednak, że zalety uprawy bezorkowej w dłuższym okresie jej stosowania pozwolą właśnie w tym systemie osiągać lepsze wyniki.

 


Wrzesień 2023

Wrzesień to dla nas przede wszystkim czas uczestnictwa w konferencjach naukowych i okazja do zaprezentowania zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej wyników badań, jakie do tej pory pozyskaliśmy w trakcie realizacji projektu.

 

W dniach 11-13.09.2023 uczestniczyliśmy w konferencji międzynarodowej -14th International Conference on Agrophysics (ICA), podczas której zaprezentowaliśmy dwa postery:

 

 1. Wolińska A., Kruczyńska A., Banach A., Marzec-Grządziel A., Sochaczewska A., Podlewski J., Słomczewski A., Kuźniar A.: How does the start and the end of the vegetation season affect the chemistry and the mycobiome structure of soils under monoculture maize cultivation?
 2. Kruczyńska A., Kuźniar A., Banach A., Jurczyk S., Podlewski J., Słomczewski A., Sochaczewska A., Wolińska A.: Ascomycota and Mortierellomycota abundance in response to different cropping systems and reduced rates of N fertilization in maize monoculture

 

 

Podczas 55. Jubileuszowej Konferencji Mikrobiologicznej „Mikrobiologia w badaniach środowiskowych – rys historyczny i perspektywy na przyszłość”, jaka odbyła się w IUNG-PIB w Puławach w dniach 14-15.09.2023 zaprezentowaliśmy kolejne wyniki naszych badań laboratoryjnych w formie dwóch prezentacji (referat ustny – wygłoszony przez mgr Annę Kruczyńską oraz poster):

 1. Referat: Kruczyńska A., Kuźniar A., Banach A., Goraj W., Jurczyk S., Słomczewski A., Podlewski J., Sochaczewska A., Wolińska A.: Wpływ nawożenia N na kształtowanie się społeczności bakterii promujących wzrost roślin w glebie pobranej spod uprawy kukurydzy
 2. Poster: Wolińska A., Kruczyńska A., Goraj W., Sochaczewska A., Podlewski J., Słomczewski A., Kuźniar A.: Odpowiedź aktywności biologicznej gleb monokulturowych na zredukowane nawożenie

 

W dniach 28-30.09.2023 dr Weronika Goraj i dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL odbyły konsultacje naukowe w Gospodarstwie Rolnym Ślesin, należącym do CGFP Sp. z o.o. w Wojnowie.
Głównym celem konsultacji było przede wszystkim omówienie i przedyskutowanie uzyskanych do tej pory wyników laboratoryjnych z zakresu aktywności biologicznej gleb oraz ich bioróżnorodności.
Spotkanie było także okazją do wizytacji pól doświadczalnych w Janinie (woj. kujawsko-pomorskie) na których kukurydza uprawiana jest w systemie orkowym i bezorkowym. Na miejscu oceniono stan obu plantacji i wpływ redukcji nawożenia azotowego na plonowanie kukurydzy oraz obecny stan kolb.


Sierpień 2023

W dniach 7-8.08.2023 odbyliśmy konsultacje naukowe u naszego partnera projektowego - CGFP Sp. z o.o.
Odwiedziliśmy pola doświadczalne w Janinie, dedykowane uprawie kukurydzy w systemie orkowym i bezorkowym w zredukowanych warunkach nawożenia - zgodnie z rekomendacją UE i strategią "Od pola do stołu".
Był to czas porównania wyników analiz laboratoryjnych z rzeczywistym stanem plantacji kukurydzy. Dyskusje były tym ciekawsze, że obecny sezon wegetacyjny znacznie różni się od poprzedniego (jest obfitszy w opady deszczu).
Katedrę Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów reprezentował dr Artur Banach.


Czerwiec 2023

Prace analityczne przy realizacji projektu trwają 💪🧪👩‍🔬, dajemy radę dzięki zaangażowaniu i pasji wszystkich Wykonawców💙, którzy jak widać na zdjęciach lubią pracować zespołowo 🤩👩‍🔬👨‍🔬👨‍💻🤝
Wkrótce najnowsze wyniki badań 🧬📊📰 będziemy prezentować na konferencjach naukowych 📢

 

Podczas VII Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk”, jakie odbyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dnach 20-21.06.2023, zaprezentowaliśmy część wyników📊📈, uzyskanych w toku realizacji projektu NdS/531260/2021/2021 w formie 3 posterów 🌽🌽🌽🚜🚜🚜:

 

 • Wolińska A., Kuźniar A., Kruczyńska A., Podlewski J., Słomczewski A.: "Strategia KE „Od pola do stołu” na przykładzie mikrobiomu gleb spod uprawy kukurydzy" 
 • Kuźniar A., Jurczyk S., Kruczyńska A., Banach A., Podlewski J., Słomczewski A., Wolińska A.: "Wpływ dawki azotu na strukturę zbiorowisk grzybów glebowych uczestniczących w przemianach N na podstawie uprawy monokultury kukurydzy"
 • Kruczyńska A., Kuźniar A., Banach A., Jurczyk S., Podlewski J., Słomczewski A., Wolińska A.: "Strategiczne systemy zarządzania glebą a struktura mykobiomu – nowe perspektywy w odpowiedzi na zredukowane nawożenie"

 

Jednocześnie informujemy, że KUL będzie gospodarzem i głównym organizatorem kolejnej edycji Metagenomów w czerwcu 2024 😊

 


Kwiecień 2023

Do naszego laboratorium 🥼⚗🧪🧬dotarły kolejne gleby pobrane przed siewem kukurydzy w sezonie wegetacyjnym 2023 🚜🌽.

Zabieramy się do intensywnych prac laboratoryjnych 👩‍🔬👨‍🔬🦠🧬, z ciekawością oczekując na kolejne wyniki 📊📉, które pozwolą na weryfikację postawionych w projekcie hipotez 📃💪👌

 


Marzec 2023

Zgodnie z ideą programu Nauka dla Społeczeństwa mamy przyjemność podzielić się z Państwem wstępnymi wynikami i wnioskami 📊📰 wynikającymi z prowadzonych przez nas badań 👩‍🎓👍🌽.

 

W dniu 27.03.2023 r. o godz. 10:00 Kierownik projektu – dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL zaprezentuje wykład gościnny w ramach inicjatywy microBIOme Agro Living Lab.

 

Tytuł wystąpienia „Microorganisms in agrobiotechnology – a case for corn monoculture and metagenomic research in line with the EC’s strategy „From the field to the table”.

 

Więcej informacji pod linkiem

 

Zapraszamy do udziału 👩‍🎓📢


Styczeń – Luty 2023

Styczeń – Luty 2023

Kończymy wstępnym podsumowaniem wyników prac laboratoryjnych z zakresu pierwszego roku wegetacyjnego kukurydzy (rok 2022) w uprawie orkowej i bezorkowej oraz w zredukowanych dawkach nawożenia azotowego. Wpisujemy się zatem doskonale w Dyrektywę UE „Od pola do stołu”😊

 

Przed nami kolejny sezon wegetacyjny i kolejne kompleksowe badania laboratoryjne do wykonania. Na szczęście Zespół realizujący projekt to ludzie z pasją, bardzo kreatywni i lubiący swoją pracę, więc wykonamy te analizy (jak zawsze!!!) perfekcyjnie 😊

 

Mamy fantastycznie przygotowane doświadczenie polowe (Rys. 1; Rys. 2) – dzięki współpracy z CGFP Sp. z o.o. w Wojnowie, które to Przedsiębiorstwo do celów realizacji bieżącego projektu udostępniło nam 20 ha swoich pól, jednocześnie dbając o zachowanie gradientu nawożenia oraz reprezentatywnie pobierając dla nas próby glebowe a także dostarczając nam szereg danych dotyczących plonowania i warunków klimatycznych (w tym np. wysokość opadów). Jest to możliwe dzięki temu, że CGFP Sp. z o.o. jest bardzo nowoczesnym i innowacyjnym Przedsiębiorstwem Rolniczym, wdrażającym (z sukcesem!!!) zasady rolnictwa precyzyjnego. Pola na których realizujemy projekt od 2015 r. pozostają w monokulturze kukurydzy uprawianej na ziarno (za wyjątkiem 2019 r. w którym kukurydza została zebrana na kiszonkę). Odmiana kukurydzy uprawiana na wspomnianych polach to Dekalb DKC 3730 - hodowca Bayer (Monsanto).

 

Z każdego z analizowanych pól pobieramy po 20 reprezentatywnych prób glebowych, oznaczonych odpowiednio: 1-20 (UO – uprawa orkowa) i 21-40 (UBO – uprawa bezorkowa). Poszczególne warianty doświadczenia różnią się dawką nawożenia azotowego: (K - bez nawożenia) oraz zmiennym dawkom nawozów (D1 - standardowa dawka sugerowana przez producenta, D2 - dawka standardowa pomniejszona o 20%, D3 - dawka standardowa pomniejszona o 40%).

 

Na polach doświadczalnych zastosowano nawożenie startowe równoległe podczas siewu fosforanem amonu DAP: N 18- P2O5 46 w dawce 150 kg/ha = 27 kg N/ha. Nawożenie azotowe podstawowe realizowane jest mocznikiem, zawierającym 46% N. Przy siewie bezorkowym mocznik dozowany jest za pośrednictwem zagregowanego z siewnikiem kultywatora na głębokość około 20 cm. Przy siewie orkowym stosowany jest tradycyjny rozsiewacz nawozów z przemieszaną 5-10 cm warstwą gleby agregatem uprawowym.

 

W obydwu technologiach stosowane są dawki 0; 150; 200 i 250 kg mocznika, czyli odpowiednio 0; 69; 92 i 115 kg N/ha.

 

Rys. 1. Lokalizacja badanych pól wraz z zastosowanym gradientem nawożenia.

 

Rys. 2. Lokalizacja poszczególnych punktów pomiarowych na badanych polach

 

W pierwszym roku realizacji projektu wykonaliśmy wszystkie V etapów projektu i przeanalizowaliśmy kompleksowo zarówno cechy chemiczne gleb, ich aktywność biologiczną oraz dzięki technice NGS określiliśmy bioróżnorodność mikro- i mykobiomu glebowego.

 

Wyniki wstępne wskazują, iż dwie ze sformułowanych hipotez zostaną potwierdzone, a mianowicie: (1) zredukowane dawki nawożenia poza aspektem ekonomicznym mogą okazać się wystarczające do utrzymania żyzności gleb rolniczo eksploatowanych oraz (2) gleby pozostające pod zasiewami monokulturowymi uprawiane zgodnie z zasadami rolnictwa precyzyjnego mogą stanowić dobry rezerwuar mikroorganizmów, utrzymujących ich żyzność.

 

W ramach realizacji projektu mieliśmy możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych, gdzie prezentowaliśmy wstępne wyniki naszych badań oraz konsultacjach naukowych z Przedsiębiorcą. Było to zatem świetne połączenie nauki z praktyką!!!

 

Dzięki stronie internetowej, którą mamy zamiar dalej tworzyć i aktualizować będą się mogli Państwo dowiedzieć o kolejnych naszych osiągnięciach, obserwacjach i wnioskach oraz pracach naukowych, jakie na bazie wyników przygotowujemy.

Zachęcamy też do współpracy z nami! 😊