• Ogólnopolska konferencja Przyjaźń w literaturze staropolskiej (wraz z Instytutem Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, październik 2012)

 

  • Ogólnopolska konferencja Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej (wraz z Instytutem Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, maj 2010)

 

  • Ogólnopolska konferencja Katolicyzm sarmacki. Humanitas i christianitas w kulturze polskiej, zorganizowana przez Katedrę Historii Literatury Staropolskiej w ramach projektu badawczego Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej (Lublin, 08-09. 12. 2008)

 

  • Ogólnopolska konferencja Śmiech w kulturze staropolskiej (Kazimierz Dolny, październik 2000)

 

  • Ogólnopolska konferencja Między „Psałterzem Dawidowym” a „Gofredem” (wraz z Instytutem Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, wrzesień 1998)

 

  • Ogólnopolska konferencja Rękopiśmienna poezja klasztorów żeńskich w XVII-XVIII w. (wraz Instytutem Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, 1997)

 

  • Ogólnopolska konferencja „Język zmysłów” w polskiej poezji barokowej (wraz z Instytutem Badań Literackich PAN, Warszawa, 1997)

 

  • Ogólnopolska konferencja Wiersze Wacława Potockiego – interpretacje (wraz z Instytutem Badań Literackich PAN, Kazimierz Dolny, 1996)

 

  • Ogólnopolska konferencja Metody interpretacji liryki staropolskiej (wraz z Instytutem Badań Literackich PAN, Warszawa, 1996).

 

  • Ogólnopolska konferencja Literatura polskiego baroku w kręgu idei (Kazimierz Dolny, 1993)

 

Autor: Grzegorz Głąb
Ostatnia aktualizacja: 15.11.2012, godz. 17:49 - Jarosław Bedyniak