2010

 • Konferencja Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (20 – 21 września 2010 r.)- uczestnictwo
 • Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2010/2011 (24 września 2010 r.). Podczas uroczystości wykład "Interpretacja – szkoła rozumienia" wygłosił dr hab. Krzysztof Biedrzycki (IBE, UJ).
 • Seminarium Zarządzanie badaniami edukacyjnymi 2010/11, zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, (wrzesień 2010 – maj 2011 r.)- uczestnictwo.
 • Konferencja Co nowego w egzaminach gimnazjalnych i maturalnych?, zorganizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, (2 października 2010 r.) - uczestnictwo.
 • II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna dla Nauczycieli Jak uczyć o Holokauście, zorganizowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, (8-9 października 2010 r.) - uczestnictwo.
 • Seminarium Rola projektu edukacyjnego w kształceniu humanistycznym w gimnazjum i szkole podstawowej, zorganizowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,(18 października 2010 r.)- uczestnictwo.
 • Konferencja Jak skutecznie przygotowywać uczniów do egzaminów?, zorganizowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, (27 października 2010 r.)- uczestnictwo.
 • Wykład prof. Ewy Szczęsnej (Uniwersytet Warszawski) pt. Tekst digitalny (12 listopada 2010 r.) – uczestnictwo.
 • Wykład Humanistyka poza stereotypami. Ku twórczej edukacji. zorganizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, (3 grudnia 2010 r.) - uczestnictwo.
 • Konferencja Potęga wolnego słowa, zorganizowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,  (7 grudnia 2010 r.)- uczestnictwo.
 • Wykład dr. hab. Michała Federowicza (IBE) pt. Umiejętności polskich uczniów w czytaniu i interpretacji tekstu w świetle ostatnich wyników badań PISA (17 grudnia 2010 r.) – uczestnictwo.

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2012, godz. 22:15 - Aleksandra Dziak