2018

 • Polszczyzna stulecia, Lublin, 19-20.03.2018 r. (referat: Alma Mater. Obraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we wspomnieniach absolwentów)
 • Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Poznań, 18-20.06.2018 r. (referat: O kształtowaniu ducha w Eleusis. Uwagi na podstawie pamiętnika legionisty Władysława Kopycińskiego z lat 1911-1920)
 • Dziedzictwo antyczne i biblijne dziś. (cykl Dialog z tradycją V), Kraków, 3-5.12.2018 r. (referat: Nowina wspaniała Boguryma Polskiego – o najmłodszym polskim rymowanym ujęciu czterech Ewangelii na tyle tradycji)

 

2017

 • IX ogólnopolska konferencja z cyklu „Świat Wincentego Pola” – "Wincenty Pol w relacjach rodzinnych, zawodowych, towarzyskich", Lublin, 20-21.04.2017 r. (referat: Mistrz – brat – ziomek. Wincenty Pol w świetle listów doń skierowanych)
 • IV ogólnopolska konferencja z cyklu „Język — obyczaj — wspólnota”. Filologia jako porządkowanie chaosu. Ad honorem professoris Marci Cybulski, Łódź, 8-10.05.2017 r. (referat: „Bereszith" Harry’ego Dudy na tle polskiej tradycji przekładowej Księgi Rodzaju)
 • Język nabożeństw, Żywiec, 28-30.09.2017 r. (referat: Droga światła – nabożeństwo upowszechnianie. Spojrzenie językoznawcy na tekst i paratekst)
 • 500 lat Reformacji. Język, Gniezno, 6-8.11.2017 r. (referat: Psałterz poznański. Prolegomena lingwistyczne)

 

2016

 • „Współczesne media 8. Gatunki w mediach”, Lublin, 4-5.04.2016 r. (referat: Genologicznie o witrynie WWW)
 • „Spojrzenie historyka na podróże i podróżujących na przestrzeni wieków”, Lublin, 7.04.2016 r. (referat: Rzym i Ziemia Święta w oczach pielgrzyma Domeyki)
 • „Od komunikacji społecznej do kultury komunikacji. 50 lat Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu”, Lublin, 11.05.2016 r. (referat: Komunikacja jako przedmiot refleksji w papieskich orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Uwagi językoznawcy)
 • "Język doświadczenia religijnego”, Grzybowo k. Kołobrzegu, 12-14.09.2016 r.  (referat: Doświadczenie religijne a forma jako środek artystyczny)
 • „Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze”, Wisła 19-21.10.2016 r. (referat: Międzystylowe wędrówki gatunków, czyli o uatrakcyjnieniu w dyskursie religijnym)

 

2015

 • VI Ogólnopolska Konferencja Polowska. Ziemia, Lublin, 14-15.04.2015 r. (referat: Ziemia Pola - ziemia Domeyki)

 • Język doświadczenia religijnego. IX transdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa, Grzybowo k. Kołobrzegu, 7-9.09.2015 r. (referat: Świadectwa wiary - Ignacy Domeyko)
 • Język nowej ewangelizacji. Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa, Supraśl, 24-26.09.2015 r. (referat: Biblia jako narzędzie ewangelizacji)
 • History of Bible Translation, Praga, 15-16.10.2015 r. (referat: Psałterz Stanisława Schramma. Prolegomena (Stanisław Schramm’s Psalter. Prolegomena))
 • Polszczyzna dawna i współczesna. In memoriam Mariani Kucała…, Lublin, 20-21.10.2015 r. (referat: O Kohelecie Kamieńskiej)
 • Żywioły w języku zamknięte. Żywioły w poznaniu i kulturze w językach i literaturach słowiańskich i germańskich, Częstochowa, 23-24.11.2015 r. (referat: Okiem geologa i mineraloga. Opis „natury ziemi” we wspomnieniach Ignacego Domeyki)
 • Polska kultura religijna, Kraków, 9-10.12.2015 r. (referat: Psalmy złożone wierszem. Uwagi językowo-stylistyczne na temat psałterza Henryka Adamczyka)

   

2014

 • Karol Wojtyła – Jan Paweł II – artysta słowa, Lublin, 10.04.2014 r.

  (referat: O gatunku, języku i stylu notatek osobistych Karola Wojtyły – Jana Pawła II)

 • VI Ogólnopolska Konferencja Polowska. Wincenty Pol, natura i naturaliści, Lublin, 24-25.04.2014 r. (referat: Przedstawianie i wartościowanie natury w „Geografii Ziemi Świętej” Wincentego Pola)

 • Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Poznań, 5-7.06.2014 r. (referat: O medytacyjności notatek osobistych Karola Wojtyły)

 • Człowiek – Media – Kultura, Chełm-Depułtycze Nowe, 23-25.06.2014 r. (referat: Nowe zachowania komunikacyjne w przestrzeni życia religijnego)

 • Język doświadczenia religijnego, Grzybowo k. Kołobrzegu, 8-10.09.2014 r. (referat: "(...) wzruszające przeżycia piękna i dobra". O estetyzujących współczesnych opracowaniach Biblii)

 

2012

 • IV Ogólnopolska Konferencja Polowska. Poezja i modlitwa, Lublin, 17-18.04.2012 r. (referat: Psalmy pokutne Wincentego Pola a polski styl psałterzowy)
 • Tradycja i nowoczesność w języku. Problemy metodologiczne badań lingwistycznych, Lublin-Zamość, 23-25.04.2012 r. (referat: Brzozowski i Żuławski – dwa poetyckie spojrzenia na Księgę Hioba)
 • Akty mowy – tekst – gatunek wypowiedzi, Białystok, 29-30.06.2012 r. (referat: Przepisy na życie i nie tylko)

 

2011

 • Pies w kulturach świata, Gorzów Wielkopolski, 21-23.02.2012 (współautor referatu)
 • Język nowych mediów i nowej literatury, Łódź, 26-27.05.2011 (współautor referatu)

 

2010

 • Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, Białystok-Supraśl, 24-26.05. 2010
 • Przeobrażenia w języku, kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, Chełm, 31.05-1.06.2010
 • Język doświadczenia religijnego, Grzybowo k/Kołobrzegu, 6-8.09. 2010
 • Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), Gniezno, 20-22.09.2010

 

2009

 • Język pisarzy II: Problemy słownictwa, Warszawa, 6-7.05.2009
 • VIII Spotkania Lubelskich Językoznawców, Lublin, 8.05.2009
 • Język doświadczenia religijnego. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Grzybowo, 7-9.09.2009
 • Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a komunikacja społeczna, Katowice, 29-30.10.2009
 • Dni Lublina w Poznaniu, Obrzycko, 16-17.11.2009

 

2008

 • Rejestr emocjonalny języka, Siedlce-Chlewiska, 29-30.05.2008
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język religijny dawniej i dziś, Gniezno 22-24.09.2008

 

2007

 • Z zagadnień leksykalno-semantycznych, Gdańsk, 16-17.04.2007
 • Język w merketingu, Łódź, 8-9.05.2007
 • Dyskurs religijny w mediach, Warszawa, 22-24.11.2007
 • Język pisarzy jako problem lingwistyki, Warszawa, 3-5.12 2007

 

2006

 • Pogranicza, Łódź 8-10.05.2006
 • Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, Białystok 15-17.05.2006
 • Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, Gródek n. Dunajcem 25-27.09.2006
 • Siódme Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język Polski. Współczesność – Historia, Lublin 5-6.12.2006

 

2005

 • Dni Lublina w Poznaniu, Poznań 25-27.04.2005
 • Osoba i osobowość – czynniki je kształtujące, Łódź 9-11.05.2005
 • Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, Siedlce, 2-3.06.2005

 

2004

 • Język religijny dawniej i dziś, Gniezno, 3-5.06.2004.
 • Człowiek i sacrum. O pojęciach religijnych w języku u kulturze, Sandomierz, 20-21.09.2004
 • Szóste Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język Polski. Współczesność – Historia, Lublin – Kazimierz Dolny, 13-15.10.2004

 

2003

 • Funkcje wypowiedzi religijnych, Rychwałd, 24-26.04.2003
 • Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, Siedlce 16-17.05.2003
 • Idiolekty w rożnych sferach komunikacji, XXX konwersatorium z cyklu „Język a kultura”, Karpacz 6-8.06.2003

 

2002

 • Język religijny dawniej i dziś, Gniezno, 15-17.04.2002
 • Dni Lublina w Poznaniu, Poznań, 6-8.05.2002
 • Tabu we współczesnym języku i kulturze. XXIX konwersatorium z cyklu „Język a kultura”, Karpacz 7-9.06.2002
 • Czwarte Spotkania Lubelskich Językoznawców. Język Polski. Współczesność – Historia, Lublin-Zamość, 20-22.11.2002

 

1999

 • Pierwsze Spotkania Lubelskich Językoznawców: Język polski. Współczesność – Historia, Lublin, 9-10.12.1999

 

1998

 • Funkcja słowa w ewangelizacji, Łódź, 6-8.05.1998
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 22:34 - Małgorzata Nowak-Barcińska