KONKURS

Konkurs wiedzy na temat Strefy Euro

 

Termin: 29 marca 2012 godz. 10.30

Konkurs odbędzie się podczas konferencji pod tutułem

Strefa Euro - co dalej?

 

Konkurs wiedzy na temat Strefy Euro polegać będą na udzieleniu odpowiedzi na 15 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) oraz 5 pytań otwartych. Testy dostępne będą dla wszystkich uczestników konferencji w auli im. Kardynała S.Wyszyńskiego w chwili wejścia na konferencję. Należy je wypełnić podczas trwania konferencji. Udzielone odpowiedzi na kartach należy złożyć we wskazanym przez Organizatorów miejscu. Prace po sprawdzeniu przez Komisję Konkursową wyłonią zwycięzców, którzy otrzymają nagrody. Najlepsi zostaną powiadomieni telefonicznie na wskazany w teście numer telefonu.

Autor: Anna Zięba
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2012, godz. 14:41 - Magdalena Rudzińska