Pracownik
(strona na eKUL)
E-mail Konsultacje w semestrze letnim 2018/19* Miejsce
dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL helenazukowska
@kul.pl

czwartek
12.30-14.10

C-430
dr Joanna Nucińska joanna.nucinska
@kul.pl

czwartek
10.50-12.30

C-558
dr Robert Pankiewicz robert.pankiewicz
@kul.pl

wtorek
tydz.A 10.50-12.30
tydz.B 12.30-14.10

dr Mariusz Sokołek mariusz.sokolek
@kul.pl

czwartek
11.40-12.30
19.10-20.00

dr Anna Spoz anna.spoz@kul.pl

czwartek
17.30-19.10

mgr Anna Mizak anna.mizak
@kul.pl

piątek
12.30-14.10

 

* informacje o jednorazowej zmianie terminu konsultacji pracownicy zamieszczają w formie aktualności w serwisie eKUL (ewentualnie - na swojej stronie pracownika w eKUL)

 

 

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2019, godz. 13:35 - Joanna Nucińska