Katedra Finansów i Rachunkowości powstała z dniem 1 marca 2020 r. (zarządzenie Rektora KUL) w wyniku połączenia dotychczasowych katedr: Rachunkowości (historia, charakterystyka) oraz Finansów Publicznych. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL

 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną - zgodnie z zarządzeniem Rektora KUL z dnia 11 marca 2020 r. (treść) oraz z dnia 1 kwietnia 2020 r. (treść) - zajęcia dla studentów objęte programem studiów prowadzone są przez pracowników Katedry w formie zdalnej.
W razie pytań lub trudności związanych z zajęciami studenci powinni kontaktować się drogą mailową z osobą prowadzącą dane zajęcia. W ten sposób można ustalić także inną formę kontaktu (np. Moodle, Office 365, kontakt telefoniczny).

Kontakt

Lokalizacja:

Kampus Główny
budynek Collegium Jana Pawła II - piętro IV i V

pokój C-424 (prof. J. Kotlińska, dr M. Paździor, mgr Z. A. Błasiak, mgr A. Krawczyk-Sawicka)
pokój C-430 (prof. H. Żukowska)
pokój C-558 (dr J. Nucińska, dr R. Pankiewicz, dr M. Sokołek, dr A. Spoz, mgr A. Mizak)

 

Adres korespondencyjny:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów i Rachunkowości

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Kontakt telefoniczny:

pokój C-424 -> tel. 81 445 34 24

pokój C-430 -> tel. 81 445 34 30
pokój C-558 -> tel. 81 445 35 58 

 

 

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020, godz. 21:37 - Joanna Nucińska