Obszary badań naukowych

 • Problemy finansowania, rachunkowości i podatków w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
 • Rachunkowość (sektora) małych i średnich przedsiębiorstw
 • Oddziaływanie regulacji prawa podatkowego i bilansowego na funkcjonowanie i organizację przedsiębiorstw
 • System podatkowy w Polsce
 • Polityki fiskalna w Polsce i Unii Europejskiej, federalizm fiskalny, funkcjonowanie strefy euro, optymalne obszary walutowe
 • Zarządzanie finansami
 • Ekonomia sektora publicznego (finanse publiczne, polityka rozwoju)
 • Gospodarka i finanse jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalny, gospodarka komunalna
 • Informatyka ekonomiczna (w tym: projektowanie systemów informatycznych oraz informatyzacja administracji publicznej)
 • Statystyczna i ekonometryczna analiza danych
 • Metodologia ekonomii (ze szczególnym uwzględnieniem prakseologicznego podejścia szkoły austriackiej)

 

Konferencje naukowe

Konferencja IEiZ 2017

Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska

 

Konferencja 2015 (wraz z Katedrą Bankowości i Finansów KUL)

Perspektywy i problemy rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

 

Konferencja 2012

Audyt (przegląd) sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa

 

Konferencja 2011

Polityka rachunkowości a jakość sprawozdania finansowego

 

 

Zobacz też: _publikacje_      _wydane książki_ 

Autor: Marzena Wrona
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2022, godz. 14:36 - Joanna Nucińska