Pracownik
(strona na eKUL)
E-mail Konsultacje w semestrze letnim 2020/21* Miejsce
dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL helenazukowska
@kul.pl

wtorek
10.50-12.30

MS Teams, mail
dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL janka.kotlinska
@kul.pl

śr. B 12.30-14.10
czw. B 17.30-19.10 

dr Maria Paździor maria.pazdzior
@kul.pl

środa
10.00-11.40

mgr Zdzisław Adam Błasiak adamb
@kul.pl

piątek
10.50-12.30

mgr Anna Krawczyk-Sawicka anna.krawczyk
@kul.pl

czwartek
9.10-10.50

dr Joanna Nucińska joanna.nucinska
@kul.pl

środa
11.40-13.20

dr Robert Pankiewicz robert.pankiewicz
@kul.pl

środa
14.10-15.50

dr Mariusz Sokołek mariusz.sokolek
@kul.pl

czwartek
10.50-12.30

dr Anna Spoz anna.spoz@kul.pl

wtorek
7.30-9.10

mgr Anna Mizak anna.mizak
@kul.pl

wtorek
10.50-12.30

 

* informacje o jednorazowej zmianie terminu konsultacji pracownicy zamieszczają w formie aktualności w serwisie eKUL (ewentualnie - na swojej stronie pracownika w eKUL)

 

 

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 01.05.2021, godz. 13:53 - Joanna Nucińska