Harmonogram
 
1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora - 5.06.2018
 
2. Poparcie przez Radę Wydziału wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora - 9.04.2019
 
Uchwała Rady Wydziału ws. poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora
ks. dr hab. Andrzejowi Pastwie

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 13:06 - Adam Jankowski