Szkoła Letnia                                                          

 

Kursy rozpoczynają się w dwóch terminach i trwają od 2 do 8 tygodni. Intensywność  kursów - od  4 do 8 godzin języka polskiego dziennie, z dodatkową możliwością wysłuchania wykładów z polskiej historii, literatury, kultury, muzyki i współczesnych zagadnień ekonomicznych. Wykłady prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

 

6_400

 

Program kulturalny i turystyczny obejmuje oprowadzanie po Lublinie, jednodniowe wycieczki do malowniczych zakątków Lubelszczyzny, zwiedzanie Warszawy, wyjazdy do ciekawych miejsc we wschodnim regionie nadgranicznym. Program daje możliwość zetknięcia się z osobliwościami polskiego życia kulturalnego i politycznego i obcowania z arcydziełami polskiej sztuki. Koszty wycieczek i imprez kulturalnych zawarte są w cenie kursu.

 

 

Intensywność kursów

 

PROGRAM

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

BARDZO
INTENSYWNY
37
GODZIN

INTENSYWNY
33
GODZINY

ŚREDNIO-INTENSYWNY
25
GODZIN

9:00
do 13.30

 

 

LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO - 4 GODZINY
WYKŁAD - 1 GODZINA


  

17:00
do
18:30

KONWERSACJE
2 GODZINY

 

KONWERSACJE
2 GODZINY

15:00 to 15:45
lub
16:00 to 16:45

INDYWIDUALNE
1 GODZINA

INDYWIDUALNE

1 GODZINA

 

 

Kurs średnio intensywny: 9.00-13.30, 25 godzin* tygodniowo

Kurs przeznaczony dla osób pragnących zdobyć lub pogłębić umiejętności niezbędne do porozumiewania się w sytuacjach codziennych. Podczas zajęć szczególną uwagę zwracamy na poszerzanie słownictwa i struktur gramatycznych oraz na doskonalenie płynności mowy.

 

Kurs intensywny: 9.00-13.30 i 17.00-18.30, 33 godziny* tygodniowo

Kurs opracowany z myślą o osobach, które stawiają sobie za cel osiągnięcie szybkich postępów w nauce języka polskiego. Poza zajęciami porannymi proponujemy lekcje popołudniowe, przeznaczone na praktyczne ćwiczenia doskonalące słownictwo i wymowę.

 

Kurs bardzo intensywny: 9.00-13.30 i 15.00-18.30, 37 godzin* tygodniowo

Kurs skupiający się na doskonaleniu umiejętności komunikowania się w autentycznych sytuacjach życiowych i w sytuacjach symulowanych podczas zajęć. Tygodniowa liczba godzin zawiera 4 godziny indywidualne na poruszanie zagadnień i problemów językowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika.

 


 

Kurs roczny

 

Kurs odpowiedni dla osób, które pragną zdobyć lub udoskonalić sprawności językowe i pogłębić znajomość polskiej historii i kultury. Zajęcia odbywają się w małych grupach, na kilku poziomach zaawansowania językowego. Kurs polecany szczególnie osobom, dla których znajomość języka polskiego jest niezbędna do podjęcia studiów lub pracy w Polsce.

 

Kurs rozpoczyna się w październiku, trwa dwa semestry i obejmuje tygodniowo 22-24 godziny zajęć językowych i wykładów specjalistycznych z historii Polski, polskiej sztuki i zagadnień społecznych. Podczas zajęć studenci ćwiczą wszystkie sprawności językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, gramatyka, mówienie, pisanie).

 

7_400_01

 

W pierwszych dniach kursu organizujemy wycieczkę do Kazimierza Dolnego, urokliwego miasteczka na Lubelszczyźnie. Zwiedzanie innych atrakcyjnych zakątków Polski proponujemy w przerwie międzysemestralnej i na zakończenie kursu.

 

 

 

 


 

Pozostałe kursy

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA POZIOMIE B1

logo_fb_pl

 

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom zagadnień leksykalnych (katalog tematyczny) i strukturalnych (katalog gramatyczno-syntaktyczny) oraz przygotowanie uczestników do rozwiązywania zadań z ROZUMIENIA ZE SŁUCHU, ROZUMIENIA TEKSTÓW PISANYCH, POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ, do pisania tekstów, które trzeba zrealizować w części egzaminu PISANIE (wraz z elementami doskonalenia polskiej pisowni) i wprowadzenie do modułu MÓWIENIE na poziomie B1.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Program obejmuje: 80 godzin (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Czas trwania kursu: 10 tygodni, forma weekendowa: piątek po południu (4 godz.), sobota przed południem (4 godz.)

 

ZAKRES KURSU

 1. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (10 godzin)
 2. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH (10 godzin)
 3. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA (25 godzin)
 4. PISANIE (25 godzin)
 5. MÓWIENIE (10 godzin)

OPIS PROGRAMU: ZOBACZ TUTAJ

 

UWAGA: Kurs się odbędzie, jeśli zbierze się grupa.

 

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA POZIOMIE B2

 

logo_fb_pl

 

 

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom, którzy już opanowali język polski na poziomie B1, zagadnień leksykalnych (katalog tematyczny) i strukturalnych (katalog gramatyczno-syntaktyczny) oraz przygotowanie uczestników do rozwiązywania zadań z ROZUMIENIA ZE SŁUCHU, ROZUMIENIA TEKSTÓW PISANYCH, POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ, do pisania tekstów, które trzeba zrealizować w części egzaminu PISANIE (wraz z elementami doskonalenia polskiej pisowni) i wprowadzenie do modułu MÓWIENIE na poziomie B2.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Program obejmuje: 100 godzin (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Czas trwania kursu: 10 tygodni, forma weekendowa: piątek po południu (4 godz.), sobota przed południem (6 godz.)

ZAKRES KURSU

 1. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (12 godzin)
 2. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH (12 godzin)
 3. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA (40 godzin)
 4. PISANIE (30 godzin)
 5. MÓWIENIE (6 godzin)

OPIS PROGRAMU: ZOBACZ TUTAJ 

UWAGA: Kurs się odbędzie, jeśli zbierze się grupa.


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka polskiego na poziomie B1.


 

Kursy indywidualne i grupowe

Na życzenie osób prywatnych lub instytucji Szkoła organizuje zajęcia indywidualne i grupowe. Programy te pozwalają w szybkim tempie nabyć podstawowe umiejętności językowe, będące sprawnym narzędziem komunikacji w języku polskim, a także stanowią świetną formę opanowania języka w stopniu zaawansowanym. Wymiar czasowy i zawartość programowa takich kursów ustalane są według życzeń uczestników.

 

Kursy specjalne

We współpracy z instytucjami zajmujący się prezentacją polskiej kultury i języka realizujemy programy dostosowane do potrzeb określonej grupy odbiorców. Takie kursy są optymalne dla osób, które chciałyby się skupić na realizacji wybranych aspektów naszych programów, takich jak nauka języka, wykłady, spotkania z przedstawicielami polskiego życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego czy też turystyka połączona z prezentacją polskiej kultury.

 

 

Kursy programu Erasmus

 

Szkoła organizuje specjalne kursy na różnych poziomach zaawansowania językowego dla studentów z zagranicy, korzystających z programu Erasmus.

 

 

Kościuszko Freedom Tour

 

Jest to program edukacyjny organizowany we współpracy z Fundacją Kościuszkowską z Nowego Jorku. W trakcie dwutygodniowej wyprawy m.in. do Warszawy, Lublina, Krakowa, uzupełnionej wykładami i spotkaniami z wybitnymi osobistościami kultury i nauki, uczestnicy mają wyjątkową okazję odkrywania śladów Bohatera dwóch narodów i doświadczenia uroków dawnej i obecnej Polski. Szczegóły programu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: www.thekf.org.

 


 

Kursy dla nauczycieli

Kursy dokształcające z nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego

We współpracy z Polską Katolicką Szkołą im. Św. Ferdynanda w Chicago zapraszamy nauczycieli Szkół Polskich do udziału w kursie dokształcającym z nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego.

W programie:

 

1. CZYM JEST JĘZYK POLSKI I JAK GO UCZYĆ

 • podstawy gramatyki funkcjonalnej
 • strategie i techniki nauczania sprawności językowych dzieci i młodzieży
 • praktyczne rozwiązania dydaktyczne

 

2. JĘZYK A KULTURA

 • rola i funkcje literatury w nauczaniu języka
 • zajęcia językowe jako lekcja wiedzy o kulturze, historii, geografii

 

3. JĘZYK POLSKI NA OBCZYŹNIE

 • język polski w amerykańskim kontekście kulturowym
 • język polski jako drugi

 

4. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I TESTOWANIE

 • tworzenie i adaptacja materiałów dydaktycznych
 • metoda projektowa w nauczaniu języka
 • testy sprawności i wiedzy jako element procesu dydaktycznego
 • tworzenie testów

 

Program kursu zaplanowano na dwa lata (łącznie 270 godzin; 1 godzina = 60 min.). Każdego roku odbędą się trzy sesje. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w Polskiej Katolickiej Szkole im. Św. Ferdynanda w Chicago.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL.

 

 

 

 

 

* godzina lekcyjna = 45 minut