Szkoła Letnia                                                          

 

W naszej ofercie letniej każdy znajdzie coś dla siebie. Programy rozpoczynają się w dwóch terminach i trwają od 2 do 8 tygodni. Proponujemy również naszym studentom kursy o różnej intensywności - od 2 do 8 godzin języka polskiego dziennie.

 

Poza lekcjami języka polskiego uczestnicy kursów letnich maja możliwość wysłuchania wykładów z polskiej kultury, historii, literatury, muzyki czy współczesnych zagadnień ekonomicznych. Wykłady prowadzone są zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

 

6_400

Wszyscy studenci mogą brać udział w różnorodnym programie kulturalnym i turystycznym, który obejmuje wycieczki po Lublinie, jednodniowe wycieczki do malowniczych zakątków Lubelszczyzny, zwiedzanie Warszawy czy też wyjazd do ciekawych miejsc we wschodnim regionie nadgranicznym. Studenci mają wyjątkową okazję spotkania się ze znakomitościami polskiego życia kulturalnego i politycznego oraz obejrzenia arcydzieł polskiej sztuki. Koszty wszystkich tych wycieczek, a także imprez kulturalnych organizowanych podaczas kursu zawarte są w cenie kursu.

 

 Intensywność kursów

 

PROGRAM

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

BARDZO
INTENSYWNY
37
GODZIN

INTENSYWNY
33
GODZINY

ŚREDNIO-INTENSYWNY
25
GODZIN

9:00
do 13.30

 

 

LEKCJE JĘZYKA POLSKIEGO - 4 GODZINY
WYKŁAD - 1 GODZINA


  

17:00
do
18:30

KONWERSACJE
2 GODZINY

 

KONWERSACJE
2 GODZINY

15:00 to 15:45
lub
16:00 to 16:45

INDYWIDUALNE
1 GODZINA

INDYWIDUALNE

1 GODZINA

 

 

Kurs średnio intensywny: 9.00 - 13.30 25 godzin* tygodniowo

Jest to kurs przeznaczony dla osób pragnących zdobyć lub pogłębić umiejętności niezbędne do porozumiewania się w sytuacjach codziennych. Na zajęciach specjalną uwagę zwracamy na poszerzanie słownictwa i struktur gramatycznych oraz na doskonalenie płynności mowy.

 

Kurs intensywny: 9.00 do 13.30 i 17.00 do 18.30 33 godziny* tygodniowo

Jest to kurs opracowany z myślą o osobach, które stawiają sobie za cel osiągnięcie szybkich postępów w nauce języka polskiego. Poza zajęciami porannymi (porównaj kurs średnio intensywny) proponujemy lekcje popołudniowe, przeznaczone na ćwiczenia praktyczne doskonalące słownictwo i wymowę.

 

Kurs bardzo intensywny: 9.00 do 13.30 i 15.00 do 18.30 37 godzin* tygodniowo

W ramach tego kursu, oprócz 33 godzin, studenci mają dodatkowo 4 godziny indywidualne. Zajęcia te są przeznaczone na doskonalenie umiejętności komunikowania się w autentycznych sytuacjach życiowych (np. student idzie z nauczycielem na pocztę) oraz w sytuacjach symulowanych w klasie. Jest to czas na rozwiązywanie problemów językowych studenta w zależności od indywidualnych potrzeb.

 

 

 

 


 Kurs roczny

 

Jest to kurs odpowiedni dla osób, które pragną zdobyć wymarzone sprawności językowe oraz pogłębić znajomość polskiej historii i kultury. Zajęcia odbywają się w małych grupach na wielu poziomach zaawansowania językowego. Ten kurs polecamy szczególnie osobom, dla których znajomość języka polskiego jest niezbędna do podjęcia pracy czy studiów w Polsce, jak również w pracy naukowo-badawczej.

 

Kurs roczny rozpoczyna się w październiku, trwa dwa semestry i obejmuje tygodniowo 22-24 godziny lekcji i wykładów. Podczas zajęć studenci ćwiczą zdolność rozumienia polskich tekstów i doskonalą umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.

 

Wykłady znawców polskiej sztuki, historii i zagadnień społecznych oraz uczestnictwo
w życiu kulturalnym Lublina staną się okazją do pogłębienia znajomości kultury i tradycji Polski.

 

7_400_01

 

Kurs rozpoczyna się wycieczką do Kazimierza Dolnego - uroczego miasta Lubelszczyzny. W przerwie międzysemestralnej organizowana jest kolejna wycieczka do jednego z atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce. Rok akademicki kończy się wycieczką w ciekawe, wielokulturowe wschodnie tereny Polski.

 

 

 

 


Pozostałe kursy

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA POZIOMIE B1

logo_fb_plCelem programu jest przybliżenie uczestnikom zagadnień leksykalnych (katalog tematyczny) i  strukturalnych (katalog gramatyczno-syntaktyczny), a także przygotowanie uczestników do rozwiązywania zadań z ROZUMIENIA ZE SŁUCHU, ROZUMIENIA TEKSTÓW PISANYCH, POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ oraz napisania tekstów, które trzeba zrealizować w części egzaminu PISANIE (wraz z elementami doskonalenia polskiej pisowni), jak również wprowadzenie do modułu MÓWIENIE na poziomie B1.

OPIS KURSU (zagadnienia organizacyjne)

Program obejmuje: 80 godzin (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Czas trwania kursu: 10 tygodni / forma weekendowa: piątek po południu (4 godz.), sobota przed południem (4 godz.)

ZAKRES KURSU:

 1. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (10 godzin)
 2. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH (10 godzin)
 3. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA (25 godzin)
 4. PISANIE (25 godzin)
 5. MÓWIENIE (10 godzin)

KOSZT: 1000 zł od osoby

 

OPIS PROGRAMU: ZOBACZ TUTAJ

PLANOWANE TERMINY:

6-7 grudnia 2019 – 22 lutego 2020 r. (10 tygodni)

14 lutego – 25 kwietnia 2020 r. (10 tygodni)

9 października – 19 grudnia 2020 r. (10 tygodni)

 

 

UWAGA: Kurs odbędzie się, jeśli zbierze się grupa.

 

 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA POZIOMIE B2

 

logo_fb_pl

Celem programu jest przybliżenie uczestnikom, którzy już opanowali język polski na poziomie B1,  zagadnień leksykalnych (katalog tematyczny) i strukturalnych (katalog gramatyczno-syntaktyczny), a także przygotowanie uczestników do rozwiązywania zadań z ROZUMIENIA ZE SŁUCHU, ROZUMIENIA TEKSTÓW PISANYCH, POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ oraz napisania tekstów, które trzeba zrealizować w części egzaminu PISANIE (wraz z elementami doskonalenia polskiej pisowni), jak również wprowadzenie do modułu MÓWIENIE na poziomie B2.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Program obejmuje: 100 godzin (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Czas trwania kursu: 10 tygodni / forma weekendowa: piątek po południu (4 godz.), sobota przed południem (6 godz.)

Zakres kursu:

 1. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (12 godzin)
 2. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH (12 godzin)
 3. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA (40 godzin)
 4. PISANIE (30 godzin)
 5. MÓWIENIE (6 godzin)

KOSZT: 1500 zł od osoby

OPIS PROGRAMU: ZOBACZ TUTAJ 

PLANOWANE TERMINY:

6-7 grudnia 2019 – 22 lutego 2020 r. (10 tygodni)

14 lutego – 25 kwietnia 2020 r. (10 tygodni)

9 października – 19 grudnia 2020 r. (10 tygodni)UWAGA: Kurs odbędzie się, jeśli zbierze się grupa.


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka polskiego na poziomie B1.


Kursy indywidualne i grupowe

Na życzenie osób prywatnych lub instytucji Szkoła organizuje zajęcia indywidualne i grupowe. Programy te pozwalają w szybkim tempie nabyć podstawowe umiejętności językowe, będące sprawnym narzędziem komunikacji w języku polskim, z drugiej strony stanowią świetną formę opanowania języka w stopniu zaawansowanym. Wymiar czasowy i zawartość programowa takich kursów ustalane są według życzeń uczestników.

 

Kursy specjalne

We współpracy z instytucjami zajmujący się prezentacją polskiej kultury i języka realizujemy programy dostosowane do potrzeb konkretnej grupy odbiorców. Takie kursy są optymalne dla osób, które chciałyby się skupić na realizacji wybranych aspektów naszych programów: nauka języka; wykłady; spotkania z przedstawicielami polskiego życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego; turystyka połączona z prezentacją polskiej kultury.

 

 

Kursy programu Erasmus

 

Szkoła organizuje specjalne kursy na różnych poziomach zaawansowania językowego dla studentów z zagranicy korzystających z programu Erasmus.

 

 

Kościuszko Freedom Tour

 

Jest to program edukacyjny organizowany we współpracy z Fundacją Kościuszkowską z Nowego Jorku. W trakcie dwutygodniowej wyprawy m.in. do Warszawy, Lublina,  Krakowa uzupełnionej wykładami i spotkaniami z wybitnymi osobistościami kultury i nauki, uczestnicy mają wyjątkową okazję odkrywania śladów bohatera dwóch Narodów i doświadczenia uroków dawnej i obecnej Polski. Szczegóły programu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji www.thekf.org.

 

 


Kursy dla nauczycieli

Kursy dokształcające z nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego

We współpracy z Polską Katolicką Szkołą im. Św. Ferdynanda w Chicago zapraszamy nauczycieli Szkół Polskich do udziału w kursie dokształcającym z nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego.

W programie:

 

1. CZYM JEST JĘZYK POLSKI I JAK GO UCZYĆ

 • podstawy gramatyki funkcjonalnej
 • strategie i techniki nauczania sprawności językowych dzieci i młodzieży
 • praktyczne rozwiązania dydaktyczne

 

2. JĘZYK A KULTURA

 • rola i funkcje literatury w nauczaniu języka
 • zajęcia językowe jako lekcja wiedzy o kulturze, historii, geografii

 

3. JĘZYK POLSKI NA OBCZYŹNIE

 • język polski w amerykańskim kontekście kulturowym
 • język polski jako drugi

 

4. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I TESTOWANIE

 • tworzenie i adaptacja materiałów dydaktycznych
 • metoda projektowa w nauczaniu języka
 • testy sprawności i wiedzy jako element procesu dydaktycznego
 • tworzenie testów

 

Program kursu zaplanowano na dwa lata (łącznie 270 godzin/1 godzina = 60 min.). Każdego roku odbędą się trzy sesje. Wszystkie zajęcia będą odbywały się w Polskiej Katolickiej Szkole im. Św. Ferdynanda w Chicago.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL.

 

 

 

 

 

* godzina lekcyjna = 45 minut