logo_fb_pl

 

Szanowni Państwo,

 

Z radością informujemy, że Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL otrzymała dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na letnie kursy języka i kultury polskiej w 2023 roku! W związku z tym prowadzimy rekrutację na letni intensywny kurs w formie stacjonarnej trwający od 3 do 30 lipca 2023. Otwieramy nabór ciągły do wyczerpania limitu miejsc, rekrutacja trwa do 10 maja.

 

 

Osoby przyjęte zostaną poinformowane mailowo w terminie 1 tygodnia od daty przysłania zgłoszenia. Brak informacji zwrotnej oznacza decyzję negatywną w sprawie przyjęcia.


Letni kurs skierowany jest do studentów zagranicznych uczelni wyższych oraz naukowców, którzy są cudzoziemcami lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie min. B1. 

 

 

Program kursów obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego oraz między innymi wycieczki do Warszawy i Sandomierza; spacer po Lublinie z przewodnikiem; warsztaty tańców polskich; koncert muzyki folklorystycznej; wizyty w instytucjach zajmujących się pomocą i wsparciem cudzoziemców; wykłady dotyczące polskiej historii i kultury oraz imprezy integracyjne takie jak prezentacje krajów uczestników, gra miejska, czy konkurs wymowy polskiej.


Udział w kursach i wszystkich związanych z nimi aktywnościach jest dla uczestników bezpłatny. Nie dotyczy to kosztów podróży z/do Polski, które uczestnicy pokrywają sami.

Kandydaci przejdą ocenę formalną oraz merytoryczną i na tej podstawie zostaną przyjęci na kurs. Preferowane będą ponadto osoby, które dotychczas nie korzystały z tego rodzaju stypendiów (programy MSZ, MNiSW, MEN), zwłaszcza te, które nie korzystały ze stypendiów programów NAWA. Ostateczne informacje o przyjęciu na kurs przekażemy do 10 maja. Aby uczestniczyć w kursie wymagane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu. 

Kryteria wyboru kandydatów w naszym ośrodku są zgodne z ogłoszeniem o naborze NAWA, szczególną uwagę zwracamy na:

1) Wskazanie kraju pochodzenia w formularzu - pozwala to na premiowanie aplikacji studentów z krajów wskazanych na liście krajów preferowanych przez NAWA oraz na zapewnienie różnorodności uczestników kursu, jeśli chodzi o kraj pochodzenia, uczelnię, itp.

 

2) Wskazanie na związki z Polską i Polakami - uczestnictwo w wydarzeniach, stowarzyszeniach, klubach polskich itp.

 

3) Studiowanie w dziedzinie filologii polskiej, slawistyki lub zagadnień Europy Środkowo-Wschodniej.

 

4) Dorobek naukowy związany z tematami dot. polskiej kultury, historii, polityki.


Formularz zgłoszeniowy: https://www.kul.pl/application-form,21647.html
Należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola aplikacji, w tym prosimy zwrócić szczególną uwagę na:
- wszystkie dane personalne wraz z numerem dokumentu, na podstawie którego planowany jest przyjazd do Polski;
- Kurs NAWA dotyczy tylko 4 tygodni od 3 do 30 lipca (kurs średnio-intensywny) - tylko te opcje powinny zostać zaznaczone;
- podanie osoby kontaktowej w Polsce nie jest obowiązkowe - w takiej sytuacji prosimy wpisać "nie dotyczy".


Nieprawidłowo wypełnione aplikacje (np. nie zawierające wymaganych informacji) nie będą brane pod uwagę.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów letnich NAWA znajdują się na stronie Agencji: Zalacznik-nr-2-do-Ogloszenia-w-naborze-do-programu-Letnie-kursy-NAWA-2023---Szczegolowy-opis-Letniego-kursu-NAWA.pdf

 


logo-nawa