Logo Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości zaprojektowała pani Anna Kowalczyk z Działu Informacji i Promocji KUL w maju 2009 roku.

 

LOGO PSTD

 

Przedstawia ono podwójny okrąg, symbolizujący doskonałość Przenajświętszej Trójcy. W centrum okręgów znajduje się krzyż — znak Jezusa Chrystusa i Jego Misterium Zbawczego, które jest fundamentem życia duchowego. Na tle krzyża unosi się gołębica — symbol Ducha Świętego, przyczyny sprawczej życia duchowego, poniżej zaś znajduje się otwarta księga Słowa Życia, którego początkiem i kresem jest Chrystus, o czym przypominają greckie litery alfa i omega. W otoku znajduje się napis, zaczynający się z lewej strony od dołu: „Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości”. Logo wyraża więc chrystocentryczno-pneumahagijny wymiar życia duchowego, opartego na Objawieniu.

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 2011-01-19  godz. 00:34:05

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2011, godz. 00:46 - Marek Chmielewski