Studia Psychologiczne

Francuz, P., Augustynowicz, P. (2016). Wielokrotna analiza jednozmiennowa czasu trwania fiksacji zlokalizowanych w klastrach, jako metoda identyfikacji kluczowych obszarów zainteresowania [Mass univariate analysis of duration visual fixations located in clusters as a method for identification of key areas of interest]. Studia Psychologiczne, 53(4), 5-17. DOI: 10.2478/V1067-010-0143-2

Autor: Piotr Francuz
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016, godz. 22:13 - Piotr Francuz