Aktualności / Wydarzenia

Minister Przemysław Czarnek laureatem Nagrody im. Prymasa Wyszyńskiego

Od wolnej i suwerennej Ukrainy w przyszłości zależy też niepodległość Polski – mówił prof. Przemysław Czarnek odbierając 20 maja 2022 r. na KUL, przyznaną przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nagrodę im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Nie będzie niepodległej Ukrainy jeśli nie będzie suwerennego narodu. Właśnie dlatego państwo polskie wspiera dzieci i młodzież z Ukrainy umożliwiając im kontynuację nauki w polskich szkołach i przedszkolach – podkreślił.

–  Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że jesteśmy świadkami kompromitacji międzynarodowego prawa publicznego – zauważył minister Czarnek. Hasło nigdy więcej wojny okazuje się puste, jeśli życia całych narodów nie opiera się na prawdzie. Właśnie dlatego konieczne jest oparcie życia społecznego na fundamencie, jakim jest prawo naturalne - dodał.

Do znaczenia aksjologii nawiązał również wygłaszający laudację ks. prof. Józef Krukowski, przewodniczący Komisji Prawnej Oddziału PAN w Lublinie i wieloletni wykładowca KUL. - Szczególną wartością pracy naukowej prof. Czarnka jest zwrócenie szczególnej uwagi na warstwę aksjologiczną regulacji prawnych – mówił. Podkreślił również, że prof. Czarnek jako minister zwrócił uwagę na kryzys polskiego systemu edukacji, zarówno  w dziedzinie nauczania, jak i wychowania. – Polska szkoła przestała pełnić funkcję wychowawczą, a minister Czarnek podjął odważne działania, by to zmienić – zauważył mówca.

Na starania ministra Czarnka o to, by młode pokolenie było nie tylko edukowane, ale także wychowywane w oparciu o trwałe i niezmienne wartości, zwrócił uwagę Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, który dziękował za jasną i klarowną postawę nie tylko naukowca, ale i człowieka wiary, która wyraża się w świadectwie życia. Również Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił, że laureat Nagrody w swojej działalności pozostaje wierny formacji naukowej i moralnej, którą otrzymał w murach KUL. Zwrócił również uwagę, na odwagę, z jaką minister głosi wartości chrześcijańskie. – Nam potrzeba dziś takiej odwagi – dodał.

Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia - przyznawana jest przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w każdym roku kalendarzowym, za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, zawodowe bądź organizacyjne mające na celu szerzenie zasad katolickich, zgodnie z zasadą Deo et Patriae (Bogu i Ojczyźnie). Jak przypomniał Przewodniczący Stowarzyszenia ks. prof. Mirosław Sitarz wśród dotychczasowych laureatów Nagrody są m.in. kard. Gerhard Ludwig Müller, abp prof. Marek Jędraszewski, abp dr hab. Andrzej Dzięga, ks. inf. dr Ireneusz Skubiś oraz prof. dr Peter Raina.

Laureat tegorocznej Nagrody dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL jest prawnikiem, konstytucjonalistą, absolwentem, a od 2003 roku wykładowcą KUL zatrudnionym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Jest także autorem wielu publikacji oraz artykułów, m.in. książki „Wolność gospodarcza - pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”. W 2019 roku uzyskał mandat Posła na Sejm RP IX kadencji, od 2020 roku sprawuje funkcję Ministra Edukacji i Nauki.

 

Fotorelacja