Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło XI edycję konkursu na Stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Termin składania wniosków: 2 stycznia 2016 r. - 31 marca 2016 r.

Autor: Mateusz Gabryel
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016, godz. 23:33 - Mateusz Gabryel