Spis treści

T. Kostkiewiczowa  
Słowo wstępne


B. Kryda  
'Panie dobrze nam tu...'. Motywy religijne w twórczości Elżbiety Drużbackiej.

T. Chachulski 
'Hej, gdybym stworzyć zdołała humn nowy!' O "Pieśniach sobie śpiewanych" Konstancji Benisławskiej.

B. Wolska  
Bóg w poezji Adama Naruszewicza.

J. T. Pokrzywniak  
Treści religijne w twórczości Ignacego Krasickiego.

T. Chachulski  
Franciszek Karpiński jako poeta religijny.

T. Kostkiewiczowa  
Transcendencja w liryce Kniaźnina.

Z. Rejman  
Problematyka religijna w twórczości Jna Pawła Woronicza.

P. Żbikowski  
Inspiracje religijne w poezji porozbiorowej (1793-1805).


Indeks nazwisk

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2011, godz. 08:36 - Agnieszka Bielak