Preinkubacja polega na prowadzeniu pod opieką AIP własnej firmy, będącej niejako pionem Fundacji. Beneficjenci zyskują osobowość prawną, pomoc finansową i księgową, indywidualny numer subkonta w Bre Banku a także 24-godzinny dostęp online do systemu fakturowania.

AIP bierze na siebie całość dokumentacji i rozliczeń, tak aby beneficjent mógł w tym czasie zajmować się jedynie rozwijaniem swojego pionu, budowaniem marki oraz zwiększaniem zysków.

Autor: Łukasz Ilczuk
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011, godz. 20:07 - Łukasz Ilczuk