Harmonogram I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

„Na granicy prawa i medycyny czyli współczesne problemy prawa medycznego i farmaceutycznego”

12 maja 13.00- 19.00 sala  C- 1031 piętro X Collegium Jana Pawła II

 

PANEL GŁÓWNY

13.00 powitanie gości, otwarcie Konferencji-  Prodziekan dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

13.10-13.30 wykład inauguracyjny „Pozasądowe dochodzenie roszczeń”
 – prof. Władysław Witczak, kierownik Katedry Prawa Medycznego i Medycyny Sądowej KUL

13.30- 13.50 „Wprowadzenie w tematykę klauzuli sumienia lekarzy- status quo a kontrowersje wokół zagadnienia”   dr lek. med. Justyna Kinga  Stępkowska
 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno- Położniczej
 

13.50- 14.10 „Brak zgody pacjenta na podjęcie interwencji medycznej- obowiązki lekarza” Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Piotr Jakubiec

14.10- 14.30  „Czynniki determinujące dostępność produktów leczniczych ze wskazaniami  do stosowania w chorobach rzadkich”-  dr Katarzyna Miaskowska– Daszkiewicz, adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

14. 30- 14.45 Przerwa kawowa

 

 

 

PANEL STUDENCKO- DOKTORANCKI

14.45- 15.00 "Paternalizm czy partnerstwo? Obowiązek informacyjny lekarza kluczem do udzielenia świadomej i 'poinformowanej zgody' przez pacjenta"  - mgr Katarzyna Duszyńska  ( Uniwersytet Łódzki )

15.00- 15.15 "Zasady odpowiedzialności lekarza za naruszenie tajemnicy zawodowej w procesie karnym" – Paulina Szewc ( Uniwersytet Śląski)

15.15- 15.30 " Posługa kapelana szpitalnego, a wolność wyznania, jako dobro osobiste pacjenta” – Tomasz  Szamocki ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

15.30- 15.45 „ Prawo do godnej śmierci” - Katarzyna Jarnutowska ( Uniwersytet w Białymstoku)

15.45- 16.00 "Status prawny nasciturusa i odpowiedzialność cywilna lekarza za szkody wyrządzone w życiu prenatalnym dziecka" - Monika Pierzchała ( Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie)

16.00- 16.05 przerwa

16.05- 16.25  „Pojęcie transplantacji w prawie polskim”- Anna Czarnecka, Monika Gaffke (Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie)

16.25- 16.40 „Sakrament namaszczenia chorych naruszeniem prawa do godnej śmierci?” -  Karolina Góralczyk ( Uniwersytet w Białymstoku)

16.40- 16.55  „Okoliczności wyłączające prawo pacjenta do poufności” Artur A. Dąbrowski - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

16.55- 17.10  Status prawny zawodu ratownika medycznego w świetle aktualnych przepisów prawa polskiego” -  mgr Sebastian Stankiewicz (Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

17.10- 17.25  „Świadomość społeczna związana z prawami pacjenta oraz wiedza dotycząca możliwych działań w sytuacji ich naruszenia wśród osób do 30 roku życia”-
-  mgr Sylwia Kiełbasa ( Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

17.25- 17.30 przerwa

17.30- 17.45 „Prawo do dobrego urodzenia jako bezpodmiotowe prawo podmiotowe”- - mgr Michał Mościcki ( Katolicki Uniwersytet Lubelski)

17.45- 18.00 „Problematyka zgody pacjenta na zabieg medyczny w aspekcie odpowiedzialności karnej lekarza na gruncie art. 192 k.k.”- mgr Zuzanna Gądzik
 ( Katolicki Uniwersytet Lubelski)

18.00-  18.15 „Prawne aspekty przeprowadzania eksperymentu medycznego na człowieku”- mgr Szymon Niewada ( Katolicki Uniwersytet Lubelski)

18.15-  18.30 „Badania lekarskie sportowców” mgr Kacper Lewandowski
( Katolicki Uniwersytet Lubelski)

18.30- 18.45  „Procedury dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu w prawie polskim”- Łukasz Borek ( Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

19.00 zakończenie konferencji

 

 

 

Autor: Marcin Kasprzyk
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2014, godz. 13:06 - Marcin Kasprzyk