Aktualności / Wydarzenia

Na KUL-u wkrótce o pograniczu wschodnim Unii Europejskiej

„Polityczno-prawne i społeczno-kulturowe aspekty pogranicza wschodniego Unii Europejskiej” to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która 29 maja odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. – Wschodnia granica zewnętrzna UE stała się najważniejszą granicą w polityce unijnej w obliczu trwającej wojny w Ukrainie, a masowy napływ uchodźców wojennych z Ukrainy zmienił bieg historii integracji europejskiej – podkreśla dr Anna Szachoń-Pszenny z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL.

Maj obfituje w naszym Instytucie w wiele wydarzeń. Po Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od Lublina do Lizbony – 15 lat Polski w strefie Schengen” oraz po niezwykle bogatych w atrakcje Dniach Bezpieczeństwa, podczas których dużym zainteresowaniem wśród studentów cieszył się symulator dachowania i nauka technik samoobrony tym razem zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową „Polityczno-prawne i społeczno-kulturowe aspekty pogranicza wschodniego Unii Europejskiej” – zachęca dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL, który jest głównym organizatorem spotkania ekspertów.

Pomysł tematyki konferencji – jak wyjaśnia dr Anna Szachoń-Pszenny z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwajest inspirowany aktualną rolą pogranicza wschodniego UE, którego znaczenie jest kluczowe dla obecnej sytuacji wielowymiarowego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. – Wschodnia granica zewnętrzna UE stała się najważniejszą granicą w polityce unijnej w obliczu trwającej wojny w Ukrainie i jej konsekwencji dla całego „obszaru bez granic” zarówno w aspekcie polityczno-prawnym, jak też społeczno-kulturowym – oceniła badaczka.

Największy w całej historii UE kryzys uchodźczy spowodowany masowym napływem uchodźców wojennych z Ukrainy zmienił bieg historii integracji europejskiej i wpływa na obywateli wszystkich państw członkowskich, a w szczególności położonych na wschodnim pograniczu UE dodała dr Anna Szachoń-Pszenny.

Konferencja dzieli się na dwa panele: naukowy „Polityczno-prawne aspekty pogranicza wschodniego UE” oraz praktyczny „Społeczno-kulturowe aspekty pogranicza wschodniego UE”. Tematyka dotyczy aktualnej sytuacji na wschodnim pograniczu UE, przede wszystkim wpływu toczącej się wojny na bezpieczeństwo, przyjmowania uchodźców wojennych z Ukrainy, gdzie Polska jest zdecydowanym liderem oraz postrzegania społecznego sytuacji na granicy z Ukrainą, a także Białorusią i Rosją (Obwodem Kaliningradzkim). Omówione też zostaną kwestie reparacji wojennych, odbudowy Ukrainy, ograniczeń infrastrukturalnych na granicy, postrzegania wpływu wojny na sytuacje mieszkańców pogranicza. Konferencję wzbogaci relacja żołnierza pułku Azov oraz opis działalności Euroregionu Roztocze z perspektywy polskiej i ukraińskiej.

Uczestnikami będą naukowcy z zagranicy i Polski, przedstawiciele administracji publicznej, Euroregionu Roztocze oraz współpracy transgranicznej, głównie polsko-ukraińskiej. Konferencja będzie spotkaniem eksperckim przedstawicieli administracji publicznej, w tym Straży Granicznej, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawicieli środowiska akademickiego zajmujących się pograniczem w wymiarze praktycznym i teoretycznym. Naukowy reprezentują duże zagraniczne ośrodki akademickie, takie jak m.in. Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny w Łucku, Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu oraz polskie uniwersytety: Uniwersytet Warszawski, KUL, UMCS, Uniwersytet Zielonogórski. Wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa naszywek wojskowych z państw pogranicza wschodniego UE.

Konferencja odbędzie się pod patronatem „Studiów i Analiz Nauk o Polityce” oraz patronatem medialnym Nowego Radia. Głównym organizatorem konferencji jest Instytut Nauk o Polityce i Administracji KUL oraz Fundacja Rozwoju KUL, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lubelski, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych KUL i Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego KUL.