Aktualności / Wydarzenia

Nagrody FENIKS 2021 dla pracowników KUL

Nagrody Feniks 2021 dla pracowników KULNa KUL co roku wydawanych jest szereg wartościowych pozycji książkowych. Dowodzą tego nagrody i wyróżnienia FENIKS, które w tym roku zostały przyznane m.in. kilkunastu pracownikom uniwersytetu oraz Wydawnictwu KUL. Statuetkami FENIKSA zostało wyróżnionych siedem pozycji książkowych. Są to prace nie tylko z dziedziny teologii, ale również bioetyki czy historii. Nagrodę otrzymał również Chór KUL, który w stulecie istnienia został uhonorowany FENIKSEM specjalnym za znaczący wkład w rozwój kultury chrześcijańskiej.

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich od 1999 roku nagradza najbardziej wartościowe osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej. Laureatów nagród poznaliśmy w sobotę 25 września podczas corocznych Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 19 kategoriach. Wśród nagrodzonych bądź wyróżnionych tytułów znalazło się kilkanaście, których autorami lub redaktorami są pracownicy KUL. Na liście laureatów znalazły się książki opublikowane  przez Wydawnictwo KUL, Towarzystwo Naukowe KUL, a także Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

 

Nagrody FENIKS 2021:

 

Kategoria: Historia

Nadzwyczajne uprawnienia Prymasa Polski Augusta kard. Hlonda w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej, ks. prof. Stanisław Wilk SDB, Towarzystwo Naukowe KUL.

Nauki Kościelne

Tożsamość bioetyki katolickiej, bp Józef Wróbel SCJ, Towarzystwo Naukowe KUL.

Kościół wobec współczesności

Chrześcijańska doktryna społeczna, Stefan Wyszyński, red. o. dr Marek Wódka OFM Conv, ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, Wydawnictwo KUL.

Tłumacz

Odyseja, Homer, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył prof. Robert Roman Chodkowski, Towarzystwo Naukowe KUL.

Publicystyka religijna

Wiara w Boga we współczesnym świecie, kard. Gerhard Müller, Wydawnictwo KUL.

Duchowość

Silentium – polisemiczna wartość i sprawność. Studium teologiczno-duchowe, prof. Teresa Paszkowska, Towarzystwo Naukowe KUL.

Seria wydawnicza (dzieła zebrane)

Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Tysiąclecia, Peter Raina tom I: 1901-1963;tom II: 1964-1966;  tom III: 1967-1972; tom IV: 1973-1977;tom V: 1978-1981, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

 

 

Wyróżnienia FENIKS 2021

 

Kategoria: Historia

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Kronika stulecia 1918-2018, dr Joanna Nastalska-Wiśnicka, Wydawnictwo KUL.

Pruska policja polityczna wobec mniejszości polskiej w latach 1871-1933. Struktury i ludzie, dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL, Towarzystwo Naukowe KUL.

Historia – „Niepodległa”

Wizjoner i realista. O Idzim Radziszewskim – twórcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. Antoni Dębiński, prof. Magdalena Pyter, Wydawnictwo KUL.

Nauki Kościelne

Śledztwo w sprawie sekretu fatimskiego. Czy w Fatimie Maryja ostrzegała przed soborem watykańskim II i nową Mszą? Studium teologiczne, dr Dawid Mielnik, Wydawnictwo KUL.

Kościół wobec współczesności

Dignity in Suffering. Closeness in Dying. Love in Mourning. Interclisciplinary Study, ks. prof. Cristopher Ciccarino, ks. prof. Mirosław Kalinowski, ks. prof. Krzysztof Konstanty Masłowski, ks. dr hab. Leon Szot, dr hab. Antoni Świerczek, prof. Dianne Traflet, TowarzystwoNaukowe KUL

Książka autora zagranicznego

W poszukiwaniu swojej Alma Mater. Estońscy inżynierowie i architekci, którzy przed II wojną światową uzyskali wykształcenie na europejskich uczelniach technicznych, Raimo Pullat, Tõnis Liibek, Wydawnictwo KUL

Seria wydawnicza (dzieła zebrane)

Seria: Prace z dziejów szkolnictwa i opieki społecznej w Polsce, tom XXI, Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia, prof. Marian Surdacki, Towarzystwo Naukowe KUL

Seria: Semper Deo et Patriae. Wybór tekstów rektora KUL. Tom I: Przemówienia i listy, cz. 1 -2; Tom II: Wywiady; Tom III: Homilie; Tom IV: Rozważania jasnogórskie, ks. prof. Antoni Dębiński, Wydawnictwo KUL.