Nowości wydawnicze 
 

J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, Struktura wyznaniowa diecezji lubelskiej na przełomie XIX i XX wieku na podstawie diecezjalnych wykazów statystycznych, Lublin 2019.

 

 

 

Seria wydawnicza Geografia Historyczna Kościoła w Polsce

 

Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018. The Historical Atlas of the Metropolis of Przemyśl. (Arch)Diocese of Przemyśl, Diocese of Rzeszów, Diocese of Zamość–Lubaczów around 1340–2018, red. H. Gapski, zespół autorsko-redaktorski: E. Chomentowska, H. Gapski, M. Juran, G. Klebowicz, R. Kozyrski, J. Kumor-Mielnik, S. Mielnik, A. Mirek, O. Nicińska, W. Polak, Lublin 2019.

Autor: Edyta Chomentowska
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2020, godz. 13:49 - Edyta Chomentowska