W skład kadry naukowo-dydaktycznej wchodzą zarówno teoretycy, analitycy mediów, jak i praktycy TVP, TVP Lublin, Polskiego Radia Lublin, Radia eR i Agencji Thomson Reuters. Strukturę Instytutu tworzy osiem Katedr, w których zatrudnionych jest trzydziestu czterech pracowników: w tym dziewięciu pracowników samodzielnych, dwudziestu ze stopniem doktora oraz pięciu magistrów.

Instytut organizuje i współorganizuje liczne konferencje naukowe, konkursy oraz inicjatywy środowisk dziennikarskich i studenckich o charakterze ogólnopolskim: Studenckie Spotkania Komunikacji, Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski, Olimpiada wiedzy o Mediach, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Dzień Dziennikarza, Mediatory, Akademicki Laur Dziennikarski.

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania współpracuje z Lubelskim Oddziałem TVP, Polskim Radiem Lublin i Kurierem Lubelskim współtworząc szkoły medialne z odrębnym dyplomem ukończenia dbając o konkurencyjność swoich Absolwentów na rynku pracy.

 

Zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i studenci stają się laureatami odznaczeń państwowych i nagród rektorskich. Członkowie Instytutu włączają się skutecznie w akcje charytatywne – lokalne oraz ogólnopolskie.

Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania KUL wpisuje się w nowe obszary zainteresowań i nowe potrzeby społeczne, kulturalne Lubelszczyzny, Polski i Europy. Dołącza do poszukiwań klucza do prawdziwego odrodzenia życia społeczno-kulturalnego w Polsce, przede wszystkim przez związanie go z najwyższymi wartościami, etyką i wszystkimi więziami kulturowymi w integracji z Europą i światem.

Początków Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II należy doszukiwać się w działalności pracowników Katedry Socjologii Kultury, a przede wszystkim jej Kierownika śp. Ks. prof. zw. dr hab. Leona Dyczewskiego OFMConv. Jego przekonanie, że środki społecznego komunikowania są ważnym czynnikiem rozwoju indywidualnego i społecznego, zaowocowało utworzeniem specjalności  Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo w ramach Instytutu Socjologii oraz otwarciem w dniu 20 lutego 1993 r. dwuletniego Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych. Czytaj więcej w dziale Historia.

W dniu 24 kwietnia 2008 r. Senat Akademicki KUL specjalna uchwałą (676/II/) Powołał do życia Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

Od początku roku akademickiego 2019/2020 funkcjonuje jako Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania poprzez włączenie w strukturę dwóch Katedr wchodzących dotychczas w skład Instytutu Ekonomii i Zarządzania.

www_rekrutacja

KUL - Uniwersytet - Wystartował portal Uniwersyteckiego Centrum ...

find-us-on-facebook-logo - 3D-nano  indeks    

Sai Sumanth - Youtube Channelindeks2

Autor: Joanna Szegda
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2020, godz. 15:49 - Małgorzata Sławek-Czochra