Katedra Rachunkowości została utworzona w 1998 r. (więcej - Historia)

 

Pracownicy i osoby współpracujące z Katedrą prowadzą zajęcia dla studentów (wykłady, ćwiczenia, seminaria dyplomowe, konwersatoria, warsztaty, laboratoria) z zakresu rachunkowości i podatków, m.in.: podstawy rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość finansowa zaawansowana, rachunkowość komputerowa, sprawozdawczość finansowa, rachunkowość i finanse, rachunkowość przedsiębiorstwa, podatki w przedsiębiorstwie, rachunkowość podatkowa i ewidencje podatkowe, organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, projektowanie systemu rachunkowości, polityka rachunkowości - analiza porównawcza, rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, współczesne systemy rachunku kosztów, controlling i budżetowanie, projektowanie budżetów, rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostki oświatowej. Są oni również kierownikami i wykładowcami studiów podyplomowych m.in. w zakresie rachunkowości i podatków oraz w zakresie zarządzania i finansów w administracji publicznej.

 

Katedra prowadzi współpracę z innymi uczelniami (m.in. Politechnika Lubelska), z instytucjami publicznymi (I Urząd Skarbowy w Lublinie), jak i z zawodowymi organizacjami księgowych (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Lublinie) i biegłych rewidentów (Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Oddział Regionalny w Lublinie).

 

Ponadto od 2015 r. studenci mogą włączyć się w działalność Koła Rachunkowości i Podatków, którego kuratorem jest dr Mariusz Sokołek.

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2020, godz. 21:21 - Joanna Nucińska