Organizacja zajęć w sem. zimowym roku 2020/2021

 

UWAGA: Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wszystkie zajęcia dydaktyczne na kierunku Filologia romańska odbywają się w trybie zdalnym. 

 

Filologia romańska - Studia I stopnia

Studia I stopnia oferują bogatą ofertę zajęć w ramach bloku ćwiczeń z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego  (m.in. fonetyka, wypowiedź ustna, wypowiedź pisemna, gramatyka, gramatyka z elementami tłumaczenia, język i kultura, zintegrowane sprawności językowe, tłumaczenia). Proponujemy również kształcenie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz historii i kultury Francji. Ponadto oferujemy już od I roku intensywną naukę drugiego wybranego języka romańskiego: hiszpańskiego lub włoskiego (m.in. leksyka i konwersacja, wypowiedź pisemna, gramatyka praktyczna, cywilizacja i kultura, zintegrowane sprawności językowe, tłumaczenia).

Na III roku studenci dokonują wyboru jednego z trzech obowiązkowych seminariów licencjackich: literackiego, językoznawczego lub kulturoznawczego, w ramach którego są zobowiązani przygotować pracę licencjacką i złożyć egzamin licencjacki.

 

Zasady rekrutacji
 
                   Plan studiów
 
                                        Rozkład zajęć 2020/2021
          
                                                                                      Licencjat

 

Filologia romańska - Studia II stopnia

W ramach obowiązkowego programu studiów studenci uczęszczają na zajęcia z praktycznej nauki dwóch języków: języka francuskiego i hiszpańskiego lub włoskiego, które mają na celu przygotowanie do komunikacji zawodowej i pracy w przedsiębiorstwie. Obowiązkowa dla wszystkich studentów II stopnia jest również jedna ze ścieżek językowych pozwalająca zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego/hiszpańskiego/włoskiego, dodatkowo można  zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego wybranego języka.

 

Studia II stopnia kończą się przygotowaniem  dyplomowej pracy magisterskiej w ramach jednego z trzech seminariów (literaturoznawstwo, językoznawstwo, akwizycja i dydaktyka) i złożeniem egzaminu magisterskiego.

 

Zasady rekrutacji

 

                   Plan studiów  

 

                                     Rozkład zajęć 2020/2021  

                                              

Regulamin praktyk nauczycielskich dla cyklu rozpoczętego w r.2019/20

Regulamin praktyk nauczycielskich dla cyklu 2020/21 w przygotowaniu

 

                                                          Regulamin praktyk zawodowych

                                                                               Wzory dokumentów

 

                                                                                            Magisterium

 

 
Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2020, godz. 15:46 - Edyta Kociubińska