OFERTA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH KUL

DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

 

Poniżej przedstawiamy ofertę zajęć dydaktycznych dla uczniów na rok szkolny 2023/24. Zachęcamy do zapoznania się z nią. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy ze szkołami, prof. Małgorzatą Król (email: malgorzata.krol@kul.pl).

 

Oferta dotyczy przedmiotów / dziedzin:

Historia

Język angielski

Język chiński

Język francuski

Język niderlandzki

Język niemiecki

Język polski

Język włoski

 

 

 

HISTORIA

 1. Tytuł: Oko za oko, ząb za ząb. Czy Hammurabi był surowym prawodawcą?

Opis: Prawa Hammurabiego są często przedstawiane jako wyjątkowo okrutne, a niekiedy wręcz prymitywne. Najbardziej znanym przykładem jest wyrażenie „oko za oko, ząb za ząb". Co jednak ciekawe, cytat ten wcale nie pochodzi z kodeksu Hammurabiego! Może więc warto choć odrobinę zapoznać się z jednym z najstarszych zachowanych kodeksów prawnych (choć wcale nie najstarszym), zanim nazwiemy jego autora okrutnikiem i prymitywem. Zajęcia są prowadzone w formie multimedialnego „wywiadu" z Hammurabim, który przedstawia swoje prawa i niekiedy porównuje je z późniejszymi kodeksami, a nawet z prawami obowiązującymi współcześnie. Zajęcia mają na celu rozwinąć zainteresowanie przeszłością oraz dziedzictwem prawnym ludzkości.

Prowadzący: dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL

Forma: wykład konwersatoryjny z elementami prezentacji multimedialnej
Liczba osób: do 50

Czas trwania: 90 minut

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (olimpijczycy); uczniowie szkół ponadpodstawowych zainteresowani historią (profil humanistyczny) oraz naukami prawnymi (profil społeczno-prawny).

 

 1. Tytuł: Bliski Wschód wobec agresji rosyjskiej na Ukrainę, czyli kto trzyma z Rosją, a kto z USA?

Opis: Zajęcia przedstawiają spojrzenie państw i społeczeństw Bliskiego Wschodu na rosyjską agresję na Ukrainę. Spojrzenie to często jest dla nas szokująco odmienne od naszego i – wobec geograficznej i emocjonalnej bliskości konfliktu rosyjsko-ukraińskiego – często zupełnie niezrozumiałe. W zajęciach przeplata się forma wykładu, prezentacji multimedialnej i dyskusji z uczestnikami.

Prowadzący: dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL

Forma: wykład konwersatoryjny z elementami prezentacji multimedialnej
Liczba osób: do 50

Czas trwania: 90 minut

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (olimpijczycy); uczniowie szkół ponadpodstawowych, klas o profilu dziennikarskim, społeczno-prawniczym, humanistycznym, ale także wojskowym/mundurowym, ze względu na poruszane kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

 1. Tytuł: Konflikt izraelsko-palestyński: trochę najnowszej historii, żeby lepiej rozumieć teraźniejszość

Opis: Zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza z nich w formie wykładu z prezentacją multimedialną ukazuje krótki zarys historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem procesu powstawania państwa Izrael. Druga część dotyczy bieżącego konfliktu wokół Strefy Gazy i zawiera więcej elementów dyskusji.

Prowadzący: dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL

Forma: wykład konwersatoryjny z elementami prezentacji multimedialnej
Liczba osób: do 50

Czas trwania: 90 minut

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych (olimpijczycy); uczniowie szkół ponadpodstawowych, szczególnie klas o profilu dziennikarskim, społeczno-prawniczym, humanistycznym, ale także wojskowym/mundurowym, ze względu na poruszane kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

 1. Tytuł: Średniowiecze i nowożytność – wybrane zagadnienia

Opis: zajęcia zostały pomyślane jako odpowiedź na zapotrzebowanie konkretnej szkoły/klasy. Możliwe jest podjęcie zagadnień dotyczących np. początków państwa polskiego, ale też dziejów Kozaczyzny. Na życzenie szkoły przygotowany zostanie wykład związany z większością szkolnych tematów, dotyczących średniowiecza i epoki nowożytnej.

Prowadzący: dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Forma: wykład konwersatoryjny z elementami prezentacji multimedialnej - zajęcia na uczelni/ w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)
Liczba osób: do 50
Czas trwania: 45-90 minut
Adresaci: zainteresowani historią uczniowie szkół podstawowych (np. olimpijczycy); uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

 1. Tytuł: Historia Lublina

Opis: zajęcia zostały pomyślane jako odpowiedź na zapotrzebowanie konkretnej szkoły/klasy. Przedstawiają nasze miasto i jego dzielnice, z ich tajemnicami i ciekawostkami, widziane oczyma historyka.

Prowadzący: dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
Forma: wykład konwersatoryjny z elementami prezentacji multimedialnej – zajęcia na uczelni/ w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)
Liczba osób: do 50
Czas trwania: 45-90 minut
Adresaci: zainteresowani historią uczniowie szkół podstawowych (np. olimpijczycy); uczniowie szkół ponadpodstawowych.

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 1. Tytuł: Around the world in 45 minutes with Shakespeare's Hamlet

Opis: Wykład popularyzujący międzynarodowy charakter twórczości Shakespeare'a na przykładzie jego najsłynniejszego dramatu pt. Hamlet

Prowadzący: dr Łukasz Borowiec
Forma: wykład na uczelni
Liczba osób: do 40

Czas trwania: 40-50 minut
Adresaci: klasy III i IV szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: We are what we eat

Opis: Decyzje dotyczące diety są nieodłączną częścią naszego stylu życia i systemu wartości, odzwierciedlających sposób, w jaki postrzegamy siebie i wybieramy interakcje ze światem. Fraza „jesteś tym, co jesz" doskonale oddaje myśl, że wybory żywieniowe są ściśle powiązane z naszą tożsamością i stanowią wyraz naszych wartości i przekonań. 

Prowadząca: dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL

Forma: warsztaty na uczelni (lub ewentualnie w szkole, jeśli szkoła mieści się w Lublinie)
Liczba osób: do 35  

Czas trwania: 60 minut
Adresaci: klasy III i IV szkół ponadpodstawowych, rozszerzony j. angielski 

 

 1. Tytuł: Victorianism Today. Why We Are All Victorian?

Opis: Prezentacja pokazuje, co z dorobku epoki wiktoriańskiej w Wielkiej Brytanii: wynalazki, instytucje, odkrycia naukowe, kodyfikacje dyscyplin sportu itp. ukształtowało świat, w którym ciągle żyjemy, choć sam termin wiktoriański zdaje się dziś trącić myszką.

Prowadzący: dr Tomasz Niedokos
Forma: na uczelni/w szkole
Liczba osób: do 40
Czas trwania: 40-50 minut

Adresaci: klasy III i IV szkół ponadpodstawowych, rozszerzony j. angielski 

 

 1. Tytuł: What's in a Photo?: picture your point of view and verbalize the picture

Opis: Warsztaty dla maturzystów poświęcone pracy nad różnymi aspektami języka opisu: długością, precyzją i złożonością.

Prowadząca: dr Anna Antonowicz

Forma: na uczelni
Liczba osób: 16

Czas trwania: 90 minut

Adresaci: klasy IV szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: When is it Simple and when is it Continuous?

Opis: Spotkanie służące uporządkowaniu wiedzy na temat aspektów Simple i Continuous w czasach angielskich. Kiedy jest to oczywiste, a kiedy mamy do czynienia z wyjątkami? Jak to zrozumieć i jak się tego nauczyć?

Prowadząca: dr Anna Sadowska
Forma: na uczelni/w szkole/online
Liczba osób: do 35

Czas trwania: 90 minut
Adresaci do decyzji nauczyciela

 

 

 1. Tytuł: Is Perfect perfect?

Opis: W czasie tego warsztatu zastanowimy się nad aspektem Perfect w czasach angielskich. Dlaczego jest on dla nas trudny do zrozumienia i stosowania? Co nam może ułatwić jego zrozumienie?

Prowadząca: dr Anna Sadowska
Forma: na uczelni/w szkole/online
Liczba osób: do 35

Czas trwania: 90 minut

Adresaci: do decyzji nauczyciela

 

 1. Tytuł: Matura, here we go!

Opis: Czego unikać podczas matury ustnej? Co zrobić, gdy pomylisz się w trakcie wypowiedzi? Jak wybrnąć z pytania, którego nie rozumiesz? Podczas zajęć ćwiczymy poszczególne części matury ustnej, wplatając elementy kompetencji miękkich.

Prowadzący: dr Katarzyna Łogożna-Wypych i Koło Studentów Anglistyki KUL
Forma: na uczelni
Liczba osób: 20

Czas trwania: 90 minut

Adresaci: klasy III i IV szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Tajniki zawodu tłumacza

Opis: Na czym polega praca tłumacza? Jak wygląda ścieżka kształcenia przygotowująca do pracy w tym zawodzie? Tłumaczenie tłumaczeniu nierówne, czyli omówienie różnic między tłumaczeniami ustnym, pisemnym i audiowizualnymi. Przedstawienie narzędzi współczesnego tłumacza.

Prowadząca: mgr Anna Oleszczuk
Forma: online / w szkole
Liczba osób: 20

Czas trwania: 45-90 minut
Adresaci: klasy III i IV szkół ponadpodstawowych, rozszerzony j. angielski 

 

 

JĘZYK CHIŃSKI

 1. Tytuł: Chiński język i pismo
  Opis: Omówienie charakterystyki języka chińskiego (prezentacja wymowy - 4 tony, oraz zapisu znaków chińskich)
  Prowadzący: mgr Bartosz Turski, mgr Tadeusz Głuchowski
  Forma: warsztaty na uczelni/w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)/online
  Liczba osób: 30
  Czas trwania: 45 minut
  Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Internetowe narzędzia do nauki języka chińskiego

Opis: Omówienie internetowych narzędzi, których można używać do nauki chińskiego, samouczków oraz aplikacji ze słownikami 

Prowadzący: mgr Tadeusz Głuchowski

Forma: warsztaty na uczelni/w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)/online

Liczba osób: 30

Czas trwania: 45 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Religie Chin

Opis: Omówienie najważniejszych nurtów religijnych: konfucjanizmu, taoizmu i buddyzmu oraz chińskiego synkretyzmu religijnego

Prowadzący: mgr Maciej Kret
Forma: wykład na uczelni/w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)/online
Liczba osób: 30
Czas trwania: 60 minut
Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Różnice kulturowe między Zachodem i Chinami

Opis: omówienie różnic kulturowych pomiędzy cywilizacją chińską a światem zachodnim, wskazanie różnic w funkcjonowaniu społeczeństw chińskiego i zachodniego, wraz z przykładami pożądanych i niepożądanych zachowań społecznych.

Prowadzący: mgr Bartosz Turski

Forma: warsztaty na uczelni/w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)/online

Liczba osób: 30

Czas trwania: 60 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

JĘZYK FRANCUSKI

 1. Tytuł: Niezwykła francuskojęzyczna Belgia ‒ historia państwowości i symboli narodowych Belgów

Opis: W samym sercu Europy leży nieduże, ale jakże ciekawe państwo: Królestwo Belgii. Mimo że oficjalnie Belgowie uzyskali polityczną niepodległość dopiero w 1830 roku, ich interesująca historia sięga głęboko w przeszłość. Współcześnie kultura tego mniej znanego narodu stanowi jedną z podstaw jedności europejskiej. W krótkiej, ale bogatej formie chcielibyśmy podzielić się z naszymi gośćmi kilkoma ciekawostkami dotyczącymi Belgii, jej historii i symboli narodowych. W formie wykładu opartego na serii pytań, w dialogu ze słuchaczami spróbujemy przybliżyć urok tego zaskakującego kraju. Serdecznie zapraszamy! Spotkanie odbędzie w języku polskim.

Prowadzący: dr Stanisław Świtlik

Forma: warsztaty na uczelni/ warsztaty online

Liczba: 36 osób

Czas trwania: 45 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Z Arsènem Lupin za pan brat

Opis: Na warsztatach przekonamy się, czy można zostać następcą słynnych detektywów – Arsèna Lupin czy Sherlocka Holmesa – i rozwikłać zagadkę kryminalną w 60 minut? Czy można odtworzyć przebieg wydarzeń, które doprowadziły do tajemniczego zniknięcia bohatera opowieści mając do dyspozycji nietypowe dowody rzeczowe? Wyposażeni w minisłowniczek tropiciela oraz zaskakujący zestaw dowodów, uczniowie zamienią się na czas zajęć w detektywów. Zwycięża grupa, która wykorzysta jak największą ilość dowodów i wymyśli najbardziej oryginalną opowieść.

Prowadzący: dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL

Forma: Warsztaty na uczelni (lub ewentualnie w szkole, jeśli szkoła mieści się w Lublinie)

Liczba osób: 30

Czas trwania: 60 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych ze znajomością języka francuskiego.

 

 1. Tytuł: Francuskie musicale

Opis: Zapraszam w podróż po wybranych francuskich musicalach (m.in.: Le Roi Soleil, Notre-Dame de Paris, Les Trois Mousquetaires) w multimedialnej prezentacji ilustrowanej fragmentami najpopularniejszych utworów. Warsztaty w języku francuskim lub polskim.

Prowadzący: dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL

Forma: Warsztaty na uczelni (lub ewentualnie w szkole, jeśli szkoła mieści się w Lublinie)

Liczba osób: do 40

Czas trwania: 45 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: C’est beau la France !

Opis: Chcesz sprawdzić swoją wiedzę o Francji? Jej zabytkach, geografii, historii i kulturze? Zapraszam na krótką prezentację, grę oraz quiz "Kahoot", dla zwycięzców przewidziane nagrody! Warsztaty w języku francuskim lub polskim.

Prowadzący: dr hab. Edyta Kociubińska, prof. KUL

Forma: Warsztaty na uczelni (lub ewentualnie w szkole, jeśli szkoła mieści się w Lublinie)

Liczba osób: do 40

Czas trwania: 45 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Czy dobro zawsze zwycięża? Dżuma Alberta Camusa

Opis: Charakterystyka postaci oraz omówienie najważniejszych zagadnień podejmowanych w powieści francuskiego noblisty. Doskonała powtórka lektury przed maturą! Warsztaty w języku polskim.

Prowadzący: dr hab. Judyta Niedokos

Forma: Warsztaty na uczelni (lub ewentualnie w szkole, jeśli szkoła mieści się w Lublinie)

Liczba osób: do 40

Czas trwania: 45 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Niezwykła francuskojęzyczna Belgia ‒ literatura i malarstwo Belgów

Opis: Chcielibyśmy przybliżyć najważniejsze nazwiska mało znanej literatury belgijskiej. W formie wykładu opartego na serii pytań, w dialogu ze słuchaczami odkryć fascynujące malarstwo Brueghela. Serdecznie zapraszamy! Spotkanie w języku polskim.

Prowadzący: dr hab. Judyta Niedokos

Forma: Warsztaty na uczelni (lub ewentualnie w szkole, jeśli szkoła mieści się w Lublinie)

Liczba osób: do 40

Czas trwania: 45 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 

JĘZYK NIDERLANDZKI

 

1.Tytuł: WYPRÓBUJ NAS! Lekcja pokazowa języka niderlandzkiego

 Opis: Znajomość języka niderlandzkiego daje możliwość uzyskania znakomicie płatnej pracy w sektorze biznesu. Zajęcia to pokazowa lekcja tego języka dla początkujących, prowadzona przez wykładowcę z udziałem studentów filologii niderlandzkiej; zapoznanie uczniów szkół średnich ze specyfiką języka, jego podstawowymi zasadami i zwrotami; gry i zabawy językowe.

Prowadzący: dr Kamila Tomaka

Forma: warsztaty językowe na uczelni/ w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)
Liczba osób: 30
Czas trwania: 45 minut
Adresaci: uczniowie szkół średnich

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

 1. Tytuł: Niemiecki na piątkę z KUL – warsztaty językowe

Opis: Warsztaty rozwijające kompetencje językowe

Prowadzący: dr Eliza Chabros, dr Lucyna Krzysiak, dr Jolanta Janoszczyk

Forma: warsztaty językowe online
Liczba osób: do 15

Czas trwania: łącznie 8 godzin (4 spotkania po 2 godziny)

Adresaci: uczniowie ostatnich klas szkół średnich, zdający maturę z języka niemieckiego, i klas młodszych zainteresowani językiem niemieckim

 

 1. Tytuł: Kurs stacjonarny przygotowujący do ustnej matury z j. niemieckiego

Opis: Celem kursu stacjonarnego jest rozwijanie kompetencji mówienia w języku obcym. Podczas 5 piątkowych wieczorów zrealizowane zostanie 10 godzin lekcyjnych, które są przygotowaniem do matury ustnej z języka niemieckiego

Prowadzący: dr Justyna Ofierska

Forma: warsztaty językowe na uczelni
Liczba osób: do 15
Czas trwania: 10 godzin (5 spotkań po 2 godziny)
Adresaci: klasy maturalne

 

 

 

JĘZYK POLSKI

 1. Tytuł: Poetyka reklamy

Opis: Ćwiczenia ukazujące związki między literaturą i reklamą oraz praktyczne wykorzystanie poezji w tworzeniu sloganów reklamowych.

Prowadzący: prof. dr hab. Adam Fitas

Forma: warsztaty na uczelni/ w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)
Liczba osób: 20 - 25

Czas trwania: 60 minut
Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

2.Tytuł: Warsztat pisania tekstu argumentacyjnego

Opis: Zajęcia krok po kroku pokazują etapy pracy nad rozprawką i sposoby rozwiązywania trudności inwencyjnych, koncepcyjnych, kompozycyjnych i stylistycznych w przygotowywaniu tekstu.

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. KUL

Forma: warsztaty na uczelni
Liczba osób: do 25
Czas trwania: 45-90 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 

 1. Tytuł: Język obcy poezji. Warsztaty ze skoków Pascala z poziomu A1 na C1 – analiza

i interpretacja utworów lirycznych

Opis: Warsztaty wprowadzają w tajniki literaturoznawczej analizy i interpretacji utworu poetyckiego. W tych dwóch nierozdzielnie ze sobą związanych aktach istotna staje się nie tyle liczba przypisanych tekstowi toposów, motywów i wątków filozoficznych, ale umiejętność zrozumienia dosłownego sensu zdań budujących tekst i zgoda na uznanie ich ważności.

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. KUL

Forma: warsztaty na uczelni
Liczba osób: do 25

Czas trwania: 45-90 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Czytamy Szekspira

Opis: Szekspir, ciągle aktualny zarówno na scenie, jak i w życiu. Rzeczywiście? Dlaczego? Dzisiejsza kultura (w tym także teatr i film) nieustannie nawiązują do dzieł stratfordczyka.
W ramach spotkania przybliżone zostaną niektóre fakty z życia Szekspira oraz ich wpływ na jego ponadczasowe dramaty (Romeo i Julia, Hamlet, Sen nocy letniej).

Prowadzący: ks. dr Mariusz Lach

Forma: warsztaty na uczelni/ w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)
Liczba osób: do 25

Czas trwania: 45-90 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Nieśmiertelna trójka greckich tragików antycznych

Opis: Teatr nowożytny nie tylko nie odciął się od antyku, ale ciągle (do czasów współczesnych) sięga po największe dramaty trzech wielkich tragików greckich: Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Czy naprawdę są oni tego warci, aby 25 wieków od czasów, w których tworzyli, wracać do ich twórczości?

Podczas zajęć zostaną ukazane ich najważniejsze dramaty wraz z prezentacją ich ponadczasowości.

Prowadzący: ks. dr Mariusz Lach

Forma: warsztaty na uczelni/ w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)
Liczba osób: do 25

Czas trwania: 45-90 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych 1. Tytuł: Tajniki webwritingu – jak pisać teksty na strony internetowe?

Opis: Jak pisać, żeby ktoś chciał czytać? Jak pisać, żeby nasz tekst nie zginął w otchłani Internetu? Jak pisać, żeby tekst miał treść i nie był jak setki innych? – to tylko trzy pytania spośród kilku/nastu innych, na które poszukamy odpowiedzi w trakcie prób pisania tekstów na strony internetowe.

Prowadzący: dr Anna Majewska-Wójcik

Forma: warsztaty na uczelni/ w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)
Liczba osób: do 25

Czas trwania: 45-90 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: „Poezja bez słów". Warsztaty interpretacji poezji wizualnej

Opis: Warsztaty ćwiczą umiejętność interpretowania wizualnych tekstów kultury.

Obraz jest jednym z ważniejszych środków komunikacji we współczesnych świecie, jego jednak rozumienie wymaga zastosowania właściwych narzędzi opisu. Jak interpretować obrazy, czy możliwa jest poezja bez słów? Czy istnieje opowieść pozbawiona zdań? To pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas tego warsztatu.

Prowadzący: dr Małgorzata Peroń

Forma: warsztaty na uczelni/ w szkole (jeśli szkoła mieści się w Lublinie)
Liczba osób: do 25

Czas trwania: 45-90 minut

Adresaci: klasy III-IV szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Widzę, oni nie widzą!”. Skandal w miasteczku i problemy z Karusią

Opis: Czy Karusia jest literackim portretem kobiety szalonej? A może to raczej, pozostające w transie, medium? Jakie konsekwencje interpretacyjne pociągają za sobą odpowiedzi na te pytania i czy warto na nie odpowiadać? Przedmiotem warsztatów jest wspólna lektura Romantyczności w kontekście współczesnej Mickiewiczowi wiedzy medycznej, teorii Mesmera, przekazów folklorystycznych oraz ballady tradycyjnej. Najważniejszy cel interpretacji to odsłonięcie niekonwencjonalności, nieoczywistości i skandalizującego wymiaru tego słynnego (ale czy rzeczywiście „znanego”?) romantycznego dzieła.

Prowadzący: dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL

Forma: wykład na uczelni/ w szkole/ online
Liczba osób: do 40
Czas trwania: 45-90 minut

Adresaci: klasy II i IV szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: „Szary człeczyna”. Bolesław Prus jakiego nie znamy

Opis: Wykład odsłaniający znane i nieznane fakty z życia autora Lalki. Uwaga!!! Zajęcia przeznaczone są wyłącznie dla odbiorców o silnych nerwach. Wzruszenia gwarantowane!!!

Prowadzący: ks. dr Grzegorz Głąb

Forma: wykład na uczelni/ w szkole
Liczba osób: bez ograniczeń

Czas trwania: 60-90 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Henryk Sienkiewicz – śledztwo biograficzne

Opis: Wykład połączony z prezentacją ponad stu zdjęć ma za zadanie przybliżyć współczesnym czytelnikom biografię najbardziej celebryckiego z polskich twórców. Uczestnicy wydarzenia muszą być przygotowani na prawdziwy emocjonalny rollercoaster.

Prowadzący: ks. dr Grzegorz Głąb

Forma: wykład na uczelni/ w szkole
Liczba osób: bez ograniczeń

Czas trwania: 60-90 minut

Adresaci: klasy VII i VIII szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Zrazy po nelsońsku, czyli jak czytać Lalkę Bolesława Prusa

Opis: Warsztaty przeznaczone są dla osób, które lekturę Lalki mają już za sobą. Celem zajęć (analiza tekstu, dyskusja, burza mózgów) jest „nowatorskie” odczytanie powieści Prusa.

Prowadzący: ks. dr Grzegorz Głąb

Forma: warsztaty na uczelni/ w szkole
Liczba osób: do 50

Czas trwania: 60-90 minut

Adresaci: klasy III - IV szkół ponadpodstawowych

 

 

JĘZYK WŁOSKI

 1. Tytuł: Włoski street food

Opis: Warsztaty poświęcone poznaniu ulicznego jedzenia. W dzisiejszych czasach cibo di strada to modna uczta, która została wymyślona przez najlepszych kucharzy. Niezobowiązująca forma, która ma swoich fanów na całym świecie – także we Włoszech. Uliczne jedzenie jest wszędzie. Każdy region, każde miasto ma swoją specjalność. Na koniec warsztatów przewidziany jest quiz, w którym uczniowie sprawdzą swoją wiedzę. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.

Prowadzący: mgr Aleksandra Dyda

Forma: w Lublinie warsztaty stacjonarne(szkoła) / poza Lublinem warsztaty online.

Liczba osób: do 40

Czas trwania: 45-60 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Pocztówka z Neapolu, czyli w świecie mafii i pizzy

Opis: W czasie warsztatów zostanie zaprezentowana historia pizzy oraz działalność Camorry. Bez wątpienia, wielu osobom w pierwszej kolejności mafia, pizza Margherita, chaos, mokre pranie rozciągnięte między balkonami kojarzą się z Neapolem. Miasto skrajności i stereotypów. Jaka jest prawda? Na koniec warsztatów przewidziany jest quiz, w którym uczniowie sprawdzą swoją wiedzę. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.

Prowadzący: mgr Aleksandra Dyda

Forma: w Lublinie warsztaty stacjonarne (szkoła)/ poza Lublinem warsztaty online.

 Liczba osób: do 40

Czas trwania: 45-60 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Jak nas widzą Włosi i co my o nich myślimy. Stereotypy na temat Włochów i Polaków

Opis: Ryszard Kapuściński twierdził, że inny to zwierciadło, w którym się przeglądam, które uświadamia mi, kim jestem. Wiemy, co myślimy o innych, jak ich postrzegamy. Jesteśmy często pewni, że za naszymi stereotypami na temat „tych innych” stoją twarde fakty. Czy wiemy również, jak oni widzą nas?  I czy dopuszczamy możliwość, że także oni mogą nam coś o nas powiedzieć? Warsztaty mają na celu skłonienie młodzieży do dyskusji i do „przejrzenia się” w zwierciadle, którym będą włoskie stereotypy na nasz temat. Warsztaty prowadzone są w języku polskim.

Prowadzący: mgr Dominika Wronikowska-Sfilio

Forma: w Lublinie warsztaty stacjonarne (szkoła)/ poza Lublinem warsztaty online.

Liczba osób: do 40

Czas trwania: 45-60 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 1. Tytuł: Czego możemy nauczyć się od Włochów, czyli dlaczego Włosi żyją dłużej (i lepiej), niż inne narody Europy?

Opis: Odpowiedź na tytułowe pytanie dotyka wielu aspektów życia we Włoszech: pracy, odżywiania się, odpoczynku, polityki, pasji, miłości, przywiązania do małej ojczyzny i – a może przede wszystkim – umiejętności doceniania: ludzi, rzeczy, krajobrazu, jedzenia, klubu piłkarskiego, któremu kibicujemy... Warsztaty multimedialne prowadzone w języku polskim.

Prowadzący: mgr Dominika Wronikowska-Sfilio

Forma: w Lublinie warsztaty stacjonarne (szkoła)/ poza Lublinem warsztaty online.

Liczba osób: do 40

Czas trwania: 45-60 minut

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 1. Tytuł: Co kryją rzymskie podziemia?

Opis: Projekt multimedialny zabierze uczestników do niezwykłego świata podziemnego Rzymu... pełnego tajemnic i mało znanych ciekawostek dotyczących historii tego niezwykłego miasta i jego mieszkańców. Celem projektu będzie zaprezentowanie miejsc dostępnych w ograniczonym zakresie dla zwiedzających Wieczne Miasto. Złoty Dom Nerona, podziemia Koloseum, Nekropolia Watykańska to tylko kilka miejsc, które odwiedzimy. Współczesna nauka pozwala na zrekonstruowanie pierwotnego wyglądu tych miejsc, co sprawia, że odwiedzający mogą jeszcze lepiej zrozumieć ich znaczenie w starożytności i poczuć atmosferę, jak panowała wówczas w Rzymie. Na koniec przygotowano krótki quiz, który pozwoli sprawdzić, ile uczestnicy zapamiętali. Warsztaty multimedialne w języku polskim.

Prowadzący: dr Aleksandra Krauze-Kołodziej

Forma: w Lublinie warsztaty stacjonarne (szkoła)/ poza Lublinem warsztaty online.

Liczba osób: do 40

Czas trwania: 60-90 minut

Adresaci: kl. VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

 

 

OSOBA DO KONTAKTU:

                       

dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL – malgorzata.krol@kul.pl

Pełnomocnik Dziekana WNH KUL ds. współpracy ze szkołami

 

Autor: Joanna Wiatr
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2024, godz. 12:58 - Natalia Turkiewicz