Instytut Filologii Romańskiej KUL prowadzi następujące rodzaje studiów:

Filologia romańska

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) 

Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie)

 

Hispanistyka

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2018, godz. 12:06 - Edyta Kociubińska