Filologia romańska - Studia I stopnia

Studia I stopnia oferują bogatą ofertę zajęć w ramach bloku ćwiczeń z Praktycznej Nauki Języka Francuskiego  (fonetyka, konwersacja, kompozycja, gramatyka). Proponujemy również kształcenie w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz historii i kultury Francji. Ponadto oferujemy już od I roku naukę drugiego wybranego języka romańskiego: hiszpańskiego lub włoskiego.

Na III roku studenci dokonują wyboru jednego z trzech obowiązkowych seminariów licencjackich: literackiego, językoznawczego lub kulturoznawczego, w ramach którego są zobowiązani przygotować pracę licencjacką i złożyć egzamin licencjacki.

 

Zasady rekrutacji
 
                   Plan studiów
 
                                        Rozkład zajęć
 
                                                         Karty przedmiotów
          
                                                                                      Licencjat

 

Filologia romańska - Studia II stopnia

W ramach obowiązkowego programu studiów studenci studiów II stopnia uczęszczają na zajęcia z praktycznej nauki dwóch języków: języka francuskiego i hiszpańskiego lub włoskiego, które mają na celu przygotowanie do komunikacji zawodowej i pracy w przedsiębiorstwie. Obowiązkowe dla wszystkich studentów II stopnia są także zajęcia stanowiące podstawę do zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka francuskiego oraz zajęcia poświęcone dydaktyce nauczania drugiego języka romańskiego (hiszpańskiego lub włoskiego).

Studia II stopnia kończą się przygotowaniem  dyplomowej pracy magisterskiej w ramach jednego z trzech seminariów (literaturoznawstwo, językoznawstwo, akwizycja i dydaktyka) i złożeniem egzaminu magisterskiego.

 

Zasady rekrutacji

 

                   Plan studiów  

      

                                    Rozkład zajęć

 

                                                      Karty przedmiotów

 

                                                                                Magisterium

 

Hispanistyka - Studia I stopnia

Studia ukierunkowane są na intensywną naukę dwóch języków romańskich (języka hiszpańskiego jako wiodącego oraz języka francuskiego jako drugiego języka romańskiego) oraz uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu historii i kultury Hiszpanii i innych krajów hiszpańskojęzycznych. Program obejmuje również obowiązkowy moduł specjalistyczny z zakresu języka hiszpańskiego ekonomii i finansów, hotelarstwa i turystyki oraz administracji, a także moduł opcjonalny z zakresu realioznawstwa hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego.

Na III roku studenci dokonują wyboru jednego z dwóch seminariów licencjackich o profilu językoznawczym lub historyczno-kulturowym, w ramach którego są zobowiązani przygotować pracę licencjacką i złożyć egzamin licencjacki.

 

Zasady rekrutacji  

                    

                        Plan studiów

 

                                          Rozkład zajęć

 

                                                              Karty przedmiotów

 

                                                                                          Licencjat

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2020, godz. 08:02 - Edyta Kociubińska