Praktyka studencka stanowi integralną część programu studiów. Realizowana jest w wybranej Instytucji Przyjmującej, której profil działalności pozwala osiągnąć założone efekty kształcenia.

 

Podstawowym celem praktyki zawodowej jest poszerzanie wiedzy zdobytej podczas studiów i rozwijanie umiejętności jej praktycznego wykorzystania.

 

Realizacja praktyk stwarza możliwość kształtowania umiejętności niezbędnych do realizacji zadań w przyszłej pracy zawodowej oraz praktycznego zastosowania zdobytej dotychczas wiedzy.

 

Studenci w trakcie praktyk mogą m.in. zapoznać się z zasadami organizacji i funkcjonowania pracodawców, a także poznać oczekiwania potencjalnych przyszłych pracodawców względem pracowników.

Praktyki mają także na celu aktywizację zawodową studentów na rynku pracy.


 

Wzory dokumentów:

 

Oświadczenie do celów weryfikacji osób w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (obowiązuje tylko osoby, które w trakcie praktyki będą mieć kontakt z dziećmi)

Deklaracja przyjęcia na praktyki (DOC)

Umowa o organizację praktyki studenckiej (DOC)

Umowa o organizację praktyki studenckiej (PDF)

Umowa o organizację praktyki studenckiej - specjalizacja pedagogiczna (DOC)

Umowa o organizację praktyki studenckiej - specjalizacja pedagogiczna (PDF)

Dziennik praktyk KUL (DOC)

Dziennik praktyk KUL (PDF)

Zaświadczenie o odbyciu praktyki (DOC)

Autor: Anna Szałek
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2023, godz. 08:38 - Anna Czernecka