Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów
„45 lat kodeksów cywilnych"

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, 23-25.02.2009 r.

Organizatorzy:

 

knsp_120

nzs_120_01

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel zjazdu - uczczenie jubileuszu 45-lecia Kodeksów cywilnych - upowszechnianie szeroko pojętej problematyki prawa cywilnego - umożliwienie studentkom i studentom rozwoju naukowego poprzez stworzenie możliwości wygłoszenia referatów naukowych oraz opublikowania materiałów pokonferencyjnych w formie książkowej - ogólnopolska integracja środowiska studenckiego - zainicjowanie cyklicznych ogólnopolskich zjazdów cywilistów studentów


Założenia programowe ustawka_214
Ideą przyświecającą organizatorom jest chęć uczczenia jubileuszu 45-lecia trzech kodeksów z zakresu problematyki cywilno-prawnej: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jubileusz ten skłania do refleksji nad genezą, rolą, nowelizacjami itd. tych trzech, jakże istotnych dla porządku prawnego aktów prawnych. Organizatorzy zamierzają w ramach konferencji podjąć problematykę funkcjonowania kodeksów w ramach dwóch ustrojów społeczno-politycznych, związanych z tą sytuacją nowelizacji, zmian wynikających z integracji Polski z Unią Europejską, skuteczności tychże przepisów w ramach demokratycznego państwa prawa oraz gospodarki wolnorynkowej. Każdemu dniu konferencji przyporządkowany zostanie jeden kodeks. W ramach poszczególnych dni prelegenci podejmą rozważania nad poszczególnymi instytucjami kodeksowymi. Całość wystąpień zostanie zakończona wspólną dyskusją nad każdym z kodeksów.

 

Program

 

Patronaty OZCS

 

Sponsorzy

 

Publikacja pokonferencyjna

 

Organizacje studenckie uczestniczące w OZCS

Autor: Grzegorz Słowik
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2013, godz. 20:01 - Marta Ordon