SPECJALIZACJA 
ANTROPOLOGICZNO-KULTUROWA

 

Wybierając specjalizację antropologiczno-kulturową będziesz miał/a okazję uczestniczyć w pasjonujących zajęciach. Wśród nich znajdują się m.in.

 

 

Kultura popularna 

Jedni się na nią zżymają, inni nie mogą bez niej żyć. Jedno jest pewne: otacza nas ze wszech stron. Jak ją rozumieć? Czy wysiłek ten się opłaca? Zajęcia są zaproszeniem do wspólnego namysłu nad zjawiskami kultury popularnej, a także wprowadzeniem do analizy i interpretacji jej rozmaitych "tekstów", takich jak przekaz telewizyjny, przestrzeń miejska, fotografia, instalacja, koncert muzyczny, gadżety, strona internetowa, plakat, billboard, gra komputerowa, komiks, reklama prasowa, telewizyjna i radiowa i inne. 

 

Analiza dzieł sztuki muzycznej:
Formy klasyczne i awangardowe / Jazz, rock, pop

Podczas zajęć jazz, ujmowany jako przejaw modernistycznej i częściowo już postmodernistycznej formacji kulturowej, przedstawiany będzie jako aktywność artystyczna w swoistej dla niej gamie kontekstów: historycznych, socjologicznych, filozoficznych. Uczestnicy zajęć zapoznają się z najważniejszymi twórcami (dawnymi i współczesnymi), ich dokonaniami, ideami, które towarzyszyły ich działalności. Zajęcia wprowadzać będą w związki jazzu z innymi dziedzinami sztuki: malarstwem, literaturą, filmem, fotografią, grafiką użytkową. Poruszone zostanie także zagadnienie relacji między jazzem a muzyką klasyczną, rockiem, popem. Przewidziane są prezentacje i wspólne omawianie: nagrań muzycznych, rejestracji koncertów, a także zapoznanie się z oryginalnymi wydaniami płytowymi jazzowych arcydzieł.

Psychologia kultury

Czy żyjemy w akwarium sfałszowanych wartości? Dlaczego tak łatwo wpaść w pułapkę afektywną? Na ile znasz siebie? Wybierasz raczej prawdę czy wolność?

Erich Fromm stwierdza powszechność idoli w świecie współczesnym. Jaki idol inspiruje Twoją egzystencję? Czy jesteś idolatrą? Na te pytania, jak również na inne enigmy kulturoznawcze i psychologiczne poszukamy wspólnie odpowiedzi na tych zajęciach będących inicjacją w ukryte sensy kultury. 

Sztuki wizualne

Wszyscy jesteśmy odbiorcami sztuk! Kino, teatr, cyrk, TV-show są tworzone z myślą o każdym z nas. Aby być bardziej świadomym ich odbiorcą warto się bliżej zaznajomić z różnymi dziedzinami sztuk nas otaczającymi. Jaka jest historia opery, operetki i musicalu; na czym polega tzw. nowy cyrk; jak wygląda współczesny teatr plenerowy; czy dzisiaj Lublin dalej jest centrum teatru alternatywnego; czy współczesne przedstawienia religijne mogą być atrakcyjne dla młodzieży; jakie wydarzenia kulturalne rozsławiają Lublin w Polsce i na świecie. Na te i inne zagadnienia postaramy się odpowiedzieć w czasie zajęć, a także obejrzeć najciekawsze fragmenty różnego rodzaju widowisk.

 

Estetyka kulturowa 

Jak funkcjonują i jaką rolę odgrywają kategorie estetyczne, takie jak piękno, wartość estetyczna, przeżycie estetyczne, sąd estetyczny, w różnych obszarach współczesnej kultury: kulturze popularnej, życiu codziennym, multimediach, urbanistyce, wreszcie w świecie konsumpcji?  Wykład wprowadza w tajniki estetyki kultury popularnej, estetyki życia codziennego, estetyki multimedialnej, estetyki współczesnego miasta i problemu piękna w świecie konsumpcji, umożliwiając słuchaczom nabycie sprawności analizowania i rozumienia zjawisk estetycznych we współczesnej kulturze. 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2019, godz. 19:21 - Dariusz Skórczewski