W semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 na KUL zajęcia dydaktyczne dla studentów, doktorantów, będą prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego.

 

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego (z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego).

 

Co do zasady w formie zdalnej (na platformie Microsoft Office 365) będą prowadzone wykłady i konwersatoria ogólnouniwersyteckie oraz wykłady misyjne. Ponadto dla poszczególnych kierunków studiów, których liczebność przekracza 100 studentów, wykłady prowadzone będą także w formie zdalnej.

 

Organizacja kształcenia może ulec zmianie w przypadku ograniczenia kształcenia stacjonarnego na uniwersytecie spowodowanego względami epidemicznymi.

 

Pełna treść zarządzenia

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2022, godz. 15:00 - Adam Garbacz