Aktualności / Wydarzenia

Papieskie odznaczenia dla pracowników KUL

Odznaczenia papieskie dla pracowników KULJako chrześcijanie jesteśmy powołani, żeby do zwycięstwa dobra, światła i prawdy  przyczyniać się własnym życiem – przypomniał Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik podczas uroczystości wręczenia wysokich odznaczeń papieskich czterem związanym z KUL paniom. Krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice zostały odznaczone dr Janina Gawrysiak i dr hab. Alina Rynio, a Łucja Badeńska oraz Irena Mateńko otrzymały medale Benemerenti. Odznaczenia zostały wręczone 28 kwietnia 2022 podczas obrad Senatu KUL.

Odznaczenia papieskie są przyznawane na wniosek biskupa diecezjalnego i stanowią formę uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla Kościoła. Wręczając odznaczenia Arcybiskup Stanisław Budzik nawiązał do starotestamentalnej Księgi Przysłów, której autor pytał: Niewiastę dzielną któżAbp Budzik podczas uroczystości wręczenia odznaczeń papieskich pracownikom KUL znajdzie? -  Gdyby autor Księgi Przysłów szukał dziś dzielnych niewiast to powinien udać się na KUL, popatrzeć na kolegium rektorskie i na odznaczone panie – powiedział wielki kanclerz uniwersytetu. Podkreślił również, że odznaczenia potwierdzają wagę, jaką papież Franciszek przykłada do zaangażowania ludzi świeckich w Kościele. Zachęcał, byśmy niezależnie do trudności, jakie nas spotykają, za przykładem wyróżnionych osób przyczyniali się do zwycięstwa dobra, światła i prawdy.   

W gronie odznaczonych są zarówno wykładowcy, jak i pracownicy uniwersyteckiej administracji. Wszystkie odznaczone panie są od wielu lat związane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz uczelnianą organizacją NSZZ Solidarność.

Dr Joanna Gawrysiak jest archiwistką, emerytowanym pracownikiem Instytutu Historii, długoletnim kierownikiem archiwum uniwersyteckiego. Swoją wiedzą wspomagała również Archiwum Archidiecezjalne oraz liczne parafie. Prowadziła badania archiwalne dotyczące prześladowań oraz inwigilacji duchowieństwa diecezji lubelskiej w okresie PRL, a także inwigilacji środowiska KUL. Była członkiem-założycielem NSZZ Solidarność na KUL.

Odznaczenia papieskie dla pracowników KULDr hab. Alina Rynio to posiadający bogaty dorobek naukowy i popularnonaukowy pedagog oraz ceniony wykładowca. Od wielu lat kieruje pracami Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej, w obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się m.in. teoria i teologia wychowania oraz pedagogika katolicka. Propaguje myśl m.in. św. Jana Pawła II oraz bł. Stefana kard. Wyszyńskiego. Jest także zaangażowana w działalność Ruchu Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie).

Łucja Badeńska jest emerytowanym pracownikiem uniwersytetu, cenionym dydaktykiem  związanym z Instytutem Socjologii oraz Instytutem Pedagogiki, a także Instytutem Wyższej Kultury Religijnej. Przez wiele lat była zaangażowana w działalność Chóru Akademickiego KUL, była także członkinią Komisji KEP ds. Duszpasterstwa Kobiet.

Irena Mateńko jest pracownikiem administracji wydziałowej. Przez wiele lat reprezentowała pracowników administracji w Senacie KUL. Jesienią 1981 jako studentka teologii brała udział w strajku studenckim, a w stanie wojennym była aresztowana za udział w uroczystościach 3 maja. Jest członkinią świeckiego instytutu życia konsekrowanego Spigolatrici della Chiesa.

 

Fotorelacja